Krhovice mají nový znak a prapor

Svůj znak s orlicí a hroznem vinné révy mají Krhovice. Schválil ho nedávno Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Heraldik Jan Tejkal nám připravil osm návrhů, o kterých rozhodovali sami občané Krhovic. Na vítězném návrhu se jich shodla více než polovina. Znak a prapor jsme chtěli slavnostně představit už na oslavách 720 let Krhovic v srpnu. Měli jsme požádáno o schválení ve sněmovně již na jaře, ale oznámili nám, že to není z kapacitních důvodů možné. Moc tomu nerozumím, ale museli jsme se s tím smířit. Nový znak a prapor tak slavnostně představíme příští rok na jaře,“ uvedl starosta Krhovic Martin Major.

Hrozen vinné révy se dvěma listy převzal heraldik Jan Tejkal, který znak a vlajku vytvořil, z obrazů historické pečeti a historických razítek obce. Orlice pochází z historického erbovního znamení pánů z Krhovic. Otisky hroznu vinné révy se dvěma listy jako symbolu obce Krhovice jsou na starých listinách uložených v Moravském zemském archivu v Brně. Orlice se objevuje na pečeti se štítem Albrechta z Krhovic z roku 1413 a na vyobrazení erbu v erbovníku Conrada Grünenberga z roku 1484. 

Více se dočtete ve Znojemském týdnu ze dne 1.12. 2014.

Krhovice mají nový znak a prapor