Krhovičtí se o posvícení oblekli do krojů

 Za doprovodu muziky chodila chasa čtvrtou srpnovou sobotu po Krhovicích a zvala místní na večerní taneční zábavu. Ještě před tím zašla za starostou Martinem Majorem a požádala ho o udělení hodového práva. Posvícení, které pořádal obecní úřad společně se spolkem Rodičů a přátel Krhovic, zakončila nedělní mše v místním kostele svatého Bartoloměje. Krhovická mládež se oblekla do vkusných lidových krojů.