Kvůli dvěma nemocným koronavirem zasedal krizový štáb Znojma. Nošení roušky či šály přes ústa při pohybu venku je povinné. Do nemocnice jen přes centrální příjem s dezinfekcí.

Aktualizováno 19. března: Nošení roušek je ode dneška podle nařízení vlády povinné pro všechny občany naší republiky. Brzy po potvrzení druhého případu nakaženého novým typem koronaviru ve Znojmě a na Znojemsku zasedal ve Znojmě včera odpoledne (17.3.) krizový štáb, aby se domluvil na dalším postupu, zejména v oblasti prevence. „Protože ten je pro riziko šíření nákazy koronavirem naprosto klíčový. Řešili jsme ho s lékaři a dalšími složkami,“ informoval znojemský starosta Jan Grois, kteý je současně předsedou Krizového štábu ORP Znojmo. Dodal, že trasu pacientů zasažených koronavirem před tím, než byla u nich nákaza zjištěna, nyní mapují hygienici tak, aby zamezili jejímu dalšímu případnému šíření.

Krizvý štáb považuje za naprosto nezbytné zakrývat si ústa roušku nebo šálou, kdykoliv jdou lidé ven. Ven by měli chodit jen v naprosto nutných opatřeních a seniorům se doporučuje raději mezi lidi vůbec nevycházet. Je také nutné být ohleduplný k druhým, a to zejména pokud jde o styk se zdravotními záchranáři nebo doktory. A to nejen co se týče nošení roušek. Lékaři musí ideálně už po telefonu od pacienta získat všechny potřebné informace, včetně cestovatelské anamnézy, styku s nemocnými, informaci o preventivní karanténě a podobně. „Budeme mít online kampaň na facebooku, pro offline kampaň využijeme všech plakátovacích ploch a horizontů a speciálně kvůli ochraně seniorů chystáme i letákovou kampaň do schránek. Pro seniory a další ohrožené skupiny chystáme systém pomoci. Nezávisle na vládě řešíme také nákup roušek a respirátorů, což vůbec není jednoduchá věc. Ale společně to zvládneme,“ uvedl starosta Grois. Znojemská radnice o opatřeních v boji proti koronavirovému onemocnšní informuje také na novém speciálním webu www.opatreniznojmo.cz.

Do nemocnice jen přes centrální příjem s očistou

Od dnešního dne – středy 18. března je možný VSTUP do nemocnice ve Znojmě jen přes centrální příjem. Zde si všichni příchozí vydezinfikují ruce, po té jim bude změřena teplota a dále budou odesláni k vyšetření, pokud bude toto neodkladné nebo akutní. Pro ODCHOD z nemocnice návštěvníci využijí východ k autobusové zastávce, který se v 16 hod po uzavření lékárny zamyká. „Nemocnice VELMI DĚKUJE příchozím za jejich odpovědnost. Většina osob, která nyní do nemocnice přichází opravdu péči potřebuje jako například úraz nebo onkologická léčba. Příchozí jsou ve většině případů vybaveni ústenkami, rouškami nebo mají alespoň šátek přes ústa, čehož si rovněž velmi ceníme 😷,“ sdělila mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.

Dobrovolnické centrum ADRA ve Znojmě nabízí pomoc seniorům

Senior nebo jinak potřebný člověk, který nemůže k zajištění nákupu potravin a léků) využít jinou možnost, se může obrátit o zajištění této služby na Dobrovlnické centrum Adry ve Znojmě. Jde o lidi, kteří  nemají přirozenou sociální síť, to znamená rodinu, vazby v sousedství, přátele, nemají internet k objednání nákupu on-line, ani možnost zajistit si donášku přes pečovatelskou službu. Pokud se vás to týká volejte koordinátorku centra Danu Aulík Faragovovou na telefonu 607 144 090.

Snímek je ilustrační.