L. Müller o cenách vodného a stočného

l müller okJelikož se v posledních dnech šíří Znojemskem polopravdy ohledně vodárenského svazku a ceny vodného a stočného, pokusím se situaci uvést na pravou míru.

  Cena Vodného a stočného je každoročně v podzimních měsících projednávána a schvalována předsednictvem Svazku VAK Znojemsko, a to pouze na následující rok. V ceně vodného a stočného jsou zohledněny mimo jiných ceny vstupních surovin, energií, chemie a cena služby za provozování vodárenské infrastruktury, která je provozována v celkem 75 obcích působnosti Svazku VAK Znojemsko.

Srovnávání naší ceny Vodného a stočného s Prahou, Brnem či obdobnými velkými městy je scestné a zavádějící, jelikož Svazek VAK Znojemsko působí na nepoměrně větším území s mnohem menším počtem odběratelů, kde je nutno spravovat dlouhé rozvody mezi jednotlivými obcemi. Je potřeba porovnávat porovnatelné, nikoliv hrušky s jablkama.

  V rámci vyjednávání o ceně vodného a stočného se dlouhodobě snažíme udržet výslednou cenu na co nejnižší možné hranici a předpokládám, že tak to bude i do budoucna.

Jako příjemci dotací z Evropské unie či národních zdrojů, které jsou využity na budování nových vodovodů a kanalizací a výstavby či rekonstrukce stávajících objektů čistíren a úpraven vod tak, aby splnily stále přísnější normy v ochraně životního prostředí jsme povinni plnit podmínky poskytovatele dotace.

Jednou z podmínek, kterou s sebou nese zisk dotací je – závazek nárůstu cen. Tento nárůst cen má vytvořit v budoucnosti, v době životnosti budovaných dotačních akcí, takové zdroje, aby tyto dotace již nebyly potřeba.

Závazek české strany byl v rámci Operačního programu životní prostředí, aby ceny rostly meziročně o 5% nad úroveň inflace. V letošním roce se nám podařilo vyjednat snížení tohoto povinného nárůstu, a to z 5% na 2% nad inflaci, což do budoucna povede k významnému zpomalení růstu ceny vodného a stočného.

Ing. Luděk Müller