Lechovice obkrouží desetitisíce stromů a keřů

Duby a lípy, hlohy, kaliny, dříny, ale i mokřady, plazníky pro hady, budky pro ptáky a kamenné zídky pro ještěrky přibudou v Lechovicích. Stromy a keře budou vysázeny také v okolí obce. V krajině převažují pole, chybí v ní zeleň i vodní plochy. „Jde o úpravy, které budou provedeny v rámci Územního systému ekologické stability krajiny. Pozemky pro zeleň a tůně byly na našem katastru vyčleněny a schváleny dotčenými orgány při komplexní pozemkové úpravě,“ informoval lechovický starosta Josef Juráček.
Jedna ze zelených ploch, takzvané lokální biocentrum, bude u bývalé cihelny. Území velké zhruba 2,3 hektaru se zatravní a bude zde vysázeno více než devět tisíc listnatých stromů a přes tisíc čtyři sta keřů. Převážně dubů zimních a letních, lip srdčitých, javorů a ptačích třešní.
Od státní silnice Znojmo-Brno, na hranicích lechovického, práčského a hodonického katastru vznikne systém tří větrolamů (interakčních prvků) s podobnými druhy stromů jako v lokalitě U cihelny. Kromě lip a dubů to budou i habry, jeřáby, lísky, řešetláky a ovocné dřeviny. “Nové větrolamy, které budou osázeny 32 tisíci stromy a 15 tisíci keři, zpestří krajinu, zvýší její ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu. Splní i funkci protierozní,“ přiblížil starosta. Dodal, že se počítá i s biokoridorem.
Obec na celý projekt v ceně zhruba patnácti milionů korun získala stoprocentní dotaci z evropských fondů a Ministerstva životního prostředí. Vítězná firma, která byla vybrána z osmi přihlášených, začne s výsadbou letos v létě a skončí na podzim příštího roku. Jednou z podmínek je, že se po výsadbě bude rok starat o vysázenou zeleň.

Plazníky pro hady a budky pro ptáky

Lužní les mezi „horními“ a „dolními“ Lechovicemi se rozroste o pět tůní. Budou vyhloubeny nedaleko stávajícího mokřadu nedaleko potoka. „Tůně hluboké zhruba jeden metr doplní krajinu o vodní prvek. Podle odborníků se tím posílí i populace mokřadních společenstev,“ potvrdil lechovický starosta. Kromě vodních ploch zde přibudou také tři plazníky. Jsou sestaveny z různě urovnaných větví a klestí do výšky dvou až tří metrů zpevněné ornicí a budou sloužit k rozmnožování slepýšů. Suchá kamenná zídka, zhruba čtyřicet metrů dlouhá, bude postavena jako úkryt pro ještěrky a další plazy.

Nedaleko mokřadů budou i kůly – sedací berličky, které poslouží ptákům. Chybět zde nebude ani pět polobudek – rehkovníků s různými vletovými otvory pro sýčky, pěnice a konipasy. Dalších pět budek je pro zpěvné ptáky, například sýkory a brhlíky. „Jedná se o investiční akci s názvem RBC Stošíkovice. Nedávno skončilo nabídkové řízení pro firmu, která vybuduje tůně, drobné technické objekty pro živočichy a vysází ke stávajícím stromům dalších šestnáct dřevin. Pokud vše dobře dopadne, práce začnou už letos v létě a skončí na podzim v příštím roce,“ řekl Juráček. Lechovičtí dostali i na tuto investici v hodnotě asi 3,6 milionu korun sto procentní dotaci z evropských fondů a Ministerstva životního prostředí.