Lechovický obchvat: Mrtvého pohřbili do jámy

Lechovický obchvat 1

K zajímavým, ne příliš obvyklým archeologickým nálezům v trase budoucího lechovického obchvatu patří kostrový pohřeb ze starší doby bronzové, kdy zemřelý byl namísto do hrobu uložen na dno zásobní jámy. Pochází z období únětické kultury, což je období zhruba mezi 2 200 až 1 750 lety před naším letopočtem. „Pochovaný jedinec byl pohřben ve skrčené poloze, na pravém boku a byl orientován severně-jižním směrem. Hlavu měl ozdobenou dvěma bronzovými záušnicemi a jako milodar byl do hrobu přidán keramický hrnek. Pro mladší a pozdní fázi únětické kultury, kdy dochází k rozpadu, do té doby striktně dodržovaných pohřebních zvyklostí, se nerituální pochovávání zemřelých do sídlištních objektů stává běžné. V tomto případě je ale zajímavé, že pochovaný jedinec byl sice pohřben do zásobnice, ale s veškerými atributy pohřebního ritu, což je pro naše území vcelku ojedinělé,“ popsal  Ivo Šterc, terénní technik brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd.

Další informace a fotografie najdete ve 32. čísle Znojemského týdne, který je od pondělí 7. srpna k dostání n novinových stáncích.

Lechovický obchvat 2