Lípy svobody: Na Znojemsku jich bylo objeveno zatím 7 – v Božicích, Dolních Dubňanech, Hlubokých Mašůvkách, Moravském Krumlově, Pavlicích a Petrovicích

Mezi téměř pětistovkou zapomenutých Stromů svobody, které byly vysázeny při příležitosti významných událostí, bylo do stejnojmenné celorepublikové kampaně přihlášeno i sedm dřevin z našeho regionu. Lidé vysazovali většinou lípy jako symbol svobody a demokracie. Projekt, odstartovala Nadace Partnerství.  V Božicích byly 28. září 1935 zasázeny tři lípy. Bylo to v den otevření Jiráskova domu osvěty v Kolonii. V tento den se konala celodenní slavnost, na které skupina divadelních ochotníků z Prahy zasadila na budovu pamětní desku. Byly také vysázeny tři lípy pojmenované po Milanu R. Štefánikovi, T. G. Masarykovi a Antonínu Švehlovi. Lípa v Dolních Dubňanech byla vysazena před sto lety, v roce 1918, na návsi uprostřed obce. „Rok vysázení vím od svého otce, který zemřel předloni ve sto letech. Ve školní ani  v obecní ……

Více informací o památných stromech a šesti obcích na Znojemsku a v Moravském Krumlově se dočtete ve Znojemském týdnu číslo 3, který najdete v tištěné podobě na novinových stáncích. Také dozvíte o možnosti vysázet si lípu zdarma. 

 

Foto nahoře – lípa ve Višňovém

Foto dole – lípa u zastávky v Pavlicích , vpravo – lípa v Moravském Krumlově

   

Výsadba lípy v Petrovicích

   

 

,