Loucký klášter byl prohlášen za národní kulturní památku

 

louka

Česká vláda na návrh Ministerstva kultury prohlásila Loucký klášter za národní kulturní památku. Znojmo se tak po 55 letech může pnoj další památkou s tímto titulem. Dosud byla jedinou národní kulturní památkou města rotunda sv. Kateřiny (ta byla prohlášena na národní kulturní památku v roce 1962).
„Informace o prohlášení Louckého kláštera Národní kulturní památkou nás dnes příjemně překvapila. Žádost o udělení statutu Národní kulturní památky jsme v březnu 2015 podali s vizí, že pokud by areál Louckého kláštera získal statut národní kulturní památky, znamenalo by to lepší výchozí podmínky pro podávání žádostí o dotace, ať už jde o dotační programy národní nebo nadnárodní. Budeme tedy nyní prověřovat nové možnost čerpání dotací v souvislosti s prohlášením Louckého kláštera za národní kulturní památku,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Areál Louckého kláštera je jednou z největších dominant města a jedním z nejcennějších dokladů pozdně barokního umění na Moravě.  Znojmo je jeho vlastníkem od roku 2010, kdy jej na město bezúplatně převedl stát – avšak pod podmínkou nepřevoditelnosti majetku na další osoby po dobu dvaceti let. Další podmínkou je využití areálu ve veřejném zájmu.
Od té doby se město snaží postupnými opravami měnit tvář Louckého kláštera k lepšímu. Kompletní rekonstrukce se dočkala například bývalá jízdárna, další investice putovaly do oprav fasády bývalé konírny.
V loňském roce se Znojmo pustilo do první etapy výměny oken – část jižní fasády jižního křídla Louckého kláštera může pyšnit 35 novými okny, která jsou ručně vyrobená a kopírují vzhled původních historických oken. Tato investice město přišla na cca 2,5 milionů korun, přičemž 1 milion pocházel od Ministerstva kultury. V investicích do dalších nových oken v Louckém klášteře chce město pokračovat i letos. Vloni došlo také k opravě průjezdu Louckého kláštera (investice vyšla na 374 000 korun, přičemž 200 000 putovalo z dotace Jihomoravského kraje).
Areál Louckého kláštera je v současné době využíván zejména v suterénní části společností Znovín Znojmo, která zde provozuje aktivity zaměřené na vinařství. V části objektu bývalé konírny nyní vzniká penzion, na vlastní náklady jej buduje soukromý podnikatel.