Majitel Grand Italia se odvolal proti druhé pokutě za diskriminaci

 

Grand italia

Logo Stop Islam s přeškrtnutým půlměsícem a minaretem i věta – V naší restauraci pro imigranty nevaříme, vyvěšená na facebooku stály majitele hrušovanské pizzerie Grand Italia Tomáše Ševčíka 25 tisíc korun. Česká obchodní inspekce mu před dvěma lety za to udělila pokutu 30 tisíc korun, ale odvolal se a sankce mu byla o pět tisíc korun snížena. Od loňského roku mu hrozí další, již 60 tisícová pokuta udělená Inspekcí za stejný prohřešek. Minulou středu podal proti ní rozklad.

„Jsem přesvědčen, že v mé restauraci k žádné diskriminaci nedochází. Číšníci a servírky v mém podniku běžně obsluhují cizince, například Němce, Rakušany, Turky žijící v Rakousku, Poláky či Holanďany. Větami na facebooku jsem hledal způsob, jak vyjádřit svůj nesouhlas s nelegální migrací,“ zdůraznil Ševčík, který dva roky žil v Itálii a jedenáct let sem jezdí za obchodem. „Podle toho, co mi říkají mí známí v Itálii,  ……..

Více se dočtete v 6. čísle Znojemského týdne.

Info

Česká obchodní inspekce na základě rozboru prokázaných případů dělí diskriminaci z důvodu – rasy či etnického původu, – národnosti, – věku a na ostatní diskriminaci, kdy se například jednalo o neodůvodněné účtování rozdílných cen za stejné výrobky či služby různým skupinám spotřebitelů či zákazníků.