Malá Louka: bytové i rodinné domy

Zastupitelstvo 1

Směna pozemků v Malé Louce, poplatek za odpad v roce 2016, sanace skalních stěn U Obří hlavy, obnova fasády louckého kláštera, úprava návsi v Popicích, prodej bytů, změna územního plánu, jsou jen některé z devadesáti osmi bodů, kterými se na pondělním jednání zabývali zastupitelé města.

Za celoživotní fotodokumentaci Znojma udělili čestné občanství Josefu Vlasákovi. Schválili čtyř set korunový poplatek za sběr, přepravu, třídění a likvidaci komunálních odpadů, který zůstává stejný jako v loňském roce. Město má na poplatcích za odpady vybrat 13,7 milionů korun přibližně od 34 000 poplatníků. Radnici se díky efektivnímu a transparentnímu hospodaření a efektivnímu nakládání s odpady podařilo vloni snížit poplatek o stokorunu. Město bude usilovat o státní a evropské dotace na obnovu fasády kláštera v Louce, úpravu veřejného prostranství v Popicích a sanaci skalních stěn U Obří hlavy. Zastupitelé vydali souhlas k žádostem o tyto finance.