Malotřídka? Ano!

malotřídka1Dívat se na malotřídku očima “ pět tříd pohromadě “ nebo z pohledu rodiče, který do takové školy chodil, je už dávno přežitý pohled. Dnešní malotřídka je moderní škola se všímvybavením včetně počítačů a interaktivní tabule. Vybavení mají žáci k dispozici každou vyučovací hodinu, ve všech předmětech. Další moderní pomůcky, programy, zapojení do evropských projektů, jsou samozřejmostí.

Není tomu jinak ani ve škole v Hlubokých Mašůvkách. Na 26 dětí 11 počítačů, interaktivní tabule, škola je po kompletní rekonstrukci, s novými lavicemi, se vším vybavením.

V budově malotřídky je mnohem menší pohyb po chodbách, než na velkých školách, škola působí rodinným dojmem, je čistější, upravenější, je v ní menší hluk. Tím je méně zátěžová pro organizmus. Proč tedy nedopřát dětem klid, když si té zátěže v životě užijí ještě dost? Menší psychickou zátěž pak škola má i na personál.Všichni jsou pak pozitivnější, klidnější, usměvavější a na děti to má rozhodně vliv. I to, že na škole působí méně učitelů, kteří se snadněji domluví, vytvoří dobrou „partu“, nevznikají konfliktní situace a na škole panuje klidná tvůrčí atmosféra. Lze udržet dobré vztahy na pracovišti, navzájem si pomoci a vyhovět.Vytvářejí se naprosto jiné vztahy mezi žákem a učitelem. Učitel nikdy nepohlíží na žáka jako na „kus“, zná ho tak dobře, že vždy dokáže odhadnout jeho schopnosti, podpořit ho v tom, co přesně potřebuje, vytvořit skupinu žáků, kteří mohou pracovat společně a to i napříč ročníky. V malotřídce to ani jinak nejde. Ve třídě si učitel vytváří dle předmětů, schopností, tématu, ročníku, skupiny žáků, se kterými pracuje. Vzhledem k počtu může pak zvládnout i pracovat s každým zvlášť. A tak najdete ve třídě pár dětí u počítačů, pár v písance, někoho na koberci s knížkou vleže, další u interaktivní tabule. Není problém s každým vše prodiskutovat, poradit. Spojené ročníky nabízí učiteli spoustu možností propojení výuky v předmětu, které dětem prospějí jako motivace k lepšímu výkonu, radou nebo pomocí. Na ty slabší více vidí a může se jim věnovat a ty šikovnější nechává pracovat s vyšším ročníkem. Mnohdy improvizuje podle rychlosti, výsledku práce, a tak to na něj klade poměrně vysoké nároky. Střídá práci v sedě, na koberci, u tabule. A tak se ve třídě stále něco hýbe, panuje tvůrčí ruch a na konci hodiny je udělána spousta práce. Žáci nejsou znuděni, pracují aktivně a s chutí, jsou k sobě vstřícnější a přátelštější.

Další výhodou malotřídky je její spojení s mateřskou školou. V jedné budově je to ekonomičtější, ale má to i spoustu dalších výhod. Děti se odmalička znají a pomáhají si, leccos okoukají, mají kolem sebe od 3 do 11 let stejné dospělé, mají méně stresu.

Celkově si myslím, že spojení mateřské školy a základní školy v jedné budově skýtá spoustu možností spolupráce, uceleného kolektivu jak dětí, tak personálu a přináší výhody. Některé jsme objevili dříve, na další určitě ještě přijdeme.

Hodláme totiž udělat velkou výhodu i z toho, že máme možnost pracovat s pěti ročníky naráz. Vůbec to již dávno nevnímáme jako handicap, ba naopak….

Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka