Martin Musil získal 1. místo ve výtvarné soutěži

FOTO: Eva Vašinová
FOTO: Eva Vašinová
FOTO: Eva Vašinová

V Sociálních službách v Šebetově probíhá již tradičně v říjnu výtvarná soutěž. Jako každý rok, tak i letos měla velmi zajímavé téma a sice Tajemství starého parku.

Také klienti Denního stacionáře Břežany, jakožto účastníci tvořili obrázky spojené s parkem, lesem, tajemstvím, kouzelnou přírodou…a tak se stalo to, že vznikl obraz s názvem Pohádkový les se skřítky, který do této soutěže zaslali. Po několika týdnech napínavého čekání, se dočkali výsledku soutěže. Martin Musil – jakožto autor tohoto výtvarného díla se se svým obrazem umístil na 1. místě a byl tak pozván na Slavnostní vernisáž přímo do Šebetova. „Akce to byla velmi zajímavá, místní lidé nás mile přivítali, obohatili nás o krásný hudební zážitek a následný raut byl také velkým zpestřením. Všem pořadatelům tedy patří velké díky za organizaci a úžasný průběh této velmi atraktivní akce“ uvedla vychovatelka Eva Vašinová.