Masopustní maškary prošmejdily i Znojmo

Na sto dvacet maškar se ve Znojmě nejdříve srotilo u radnice, aby požádaly radní o svolení rejdit, řádit a slavit masopust ve městě. Když je dostaly, vyrazily za doprovodu muziky do ulic. Průvod vedl laufr neboli šašek, za ním šli slaměňáci s bubny a nechyběly ani další tradiční masopustní masky jako medvěd, řezník, bába s nůší a kominík. Jejich první zastávka byla u bistra na Obrokové, další u restaurací na Zelenářské a Veselé. U restaurace Morava prodaly maškary převlečené za cikánky kobylu. Všichni to pak šli zapít a zajíst do cukrárny na Horním náměstí. Na Obrokové pochovali basu. Do masopustních kostýmů se v úterý odpoledne převlekli studenti gymnázia a pedagogických oborů znojemské GPOA. Děvčata, která tančila šavlový tanec, se pochlubila, že si ozdobné klobouky s pentlemi šila sama. Nové měly i …..

Více se dočtete a foto najdete také v 10. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.