Mašovičtí slavili 970 let od první písemné zmínky

Průvodem s bryčkou k pomníku padlých začaly v Mašovicích v sobotu odpoledne oslavy 970 let od první písemné zmínky obce. „Naše vesnice je však mnohem starší, archeologické výzkumy ukázaly, že lidé zde žili více než pět tisíc let před naším letopočtem,“ připomněl na zahájení mašovický starosta Libor Jurka. Na slavnosti vystoupily božické mažoretky, zpívaly děti mašovického pěveckého sboru a hráli muzikanti dechovky Amatéři z Dobšic.

Čestným občanem Mašovic „in memoriam“, byl jmenován lékař a katolický kněz Otto Opálka, který několik let působil v Mašovicích jako farář a prosazoval v naší zemi demokracii a lidská práva. Jmenovací dekret převzal mašovický duchovní – probošt řádu křížovníků Josef Hudec. Za statečnost a odvahu v boji proti fašismu za druhé světové války v britském letectvu RAF bylo čestné občanství „in memoriam“ uděleno mašovickému rodákovi plukovníkovi Aloisi Šobovi, Za jeho rodinu je převzal Tomáš Vujta. Medailemi Za zásluhy a medailemi Za příkladnou práci byli v sobotu ocenění zasloužilí dobrovolní hasiči z Mašovic.

Hosty oslav byli krajská radní Bohumila Beranová a senátor Pavel Štohl. „Mnoho akcí v Mašovicích se podařilo za přispění krajského rozpočtu, ať jde o opravy budovy obecního úřadu, střechy školy či požární nádrže,“ informovala krajská radní. Senátor Pavel Štohl pozval Mašovické na návštěvu senátu do Valdštejnského paláce v Praze s prohlídkou zajímavých míst této budovy „Jako senátor mám možnost jedenkrát za rok pozvat folklórní či pěvecký soubor z našeho okresu aby vystoupil ve Valdštejnské zahradě. Pokud máte dětský pěvecký soubor, tak budu rád, když mé pozvání do této zahrady přijmete,“ sdělil Štohl. Starosta obce poděkoval za nabídku, kterou předá ředitelce mašovické základní školy. „Myslím, že ji velmi rádi využijeme,“ řekl Jurka.

Bohatý program doplnily i dvě výstavy. V sále obecního úřadu byly vystaveny fotografie ze současného i minulého života Mašovic, archeologické nálezy z katastru obce i snímky a dokumenty o A. Šobovi a O. Opálkovi. Na návsi byly vystaveny portréty a kresby tematicky zaměřené na Mašovice namalované dětmi. V neděli se konala pouť při příležitosti svátku patrona mašovického kostela, který je zasvěcený svatému Janu Křtiteli.

 

Mašovičtí slavili 1 Mašovičtí slavili 2 Mašovičtí slavili 3 Mašovičtí slavili 4 Mašovičtí slavili 5