Město stále svírají uzavírky

město stále1

 Doslova prstenec uzavírek stále trva kolem i vně města Znojma. Řidiči to stále  nemají jednoduché a bohužel ani v dalších dnech a týdnech se to nezmění.
Kovářská je zavřená jen pro autobusy
Kvůli pokládce nové metropolitní sítě a nového osvětlení je na Kovářské ulici a částečně i na ulici Horní České omezen provoz městské autobusové dopravy. Úplná uzavírka Kovářské ulice pro autobusy v úseku od Horního náměstí po křižovatku s ulicí Horní Česká potrvá až do 31. prosince letošního roku. Linka autobusu číslo 803 bude mít bez náhrady zrušenou zastávka na Horním náměstí. Cestující mohou využít nedaleké zastávky na náměstí Svobody, lázně a náměstí Komenského. Ostatním vozidlům bude průjezd umožněn.
Dopravní omezení kvůli výkopům na Horní České se dotknou i této ulice, avšak jen částečně v její spodní části, a to po dobu dvaceti dnů v termínu od 26. října do 31. prosince. „Překop komunikace bude proveden tak, aby zůstal zajištěný bezpečný průjezd v minimální šířce tří metrů. Od křižovatky ulice Kovářská/Horní Česká ve směru jízdy po levé straně budou v délce dvaceti metrů vyklizena parkovací místa pro zajištění bezpečného průjezdu vozidel křižovatkou,“ informovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Hradiště se kvůli průtahu uzavře
Opravy průtahu komunikace městskou částí Hradiště, jejímž investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, uzavřou od 31. října Hradiště. Uzavírka pro všechna vozidla, mimo vozidla s povolením stavby, potrvá do 30. listopadu. Od soboty 31. října tak řidiči ze Znojma na Hradiště musí volit trasu přes Citonice, Milíčovice, Bezkov, Mašovice až na Hradiště. Délka objížďky pro všechna vozidla 11 km. Uzavírka dopravy se dotkne osobní linkové dopravy i městské autobusové dopravy. Autobusy neprojedou z Hradiště do Mašovic, budou se, zjednodušeně řečeno, v obou obcích otáčet a pojedou zpět po trase, po které přijely. V obcích budou vyvěšeny speciální jízdní řády, kde najdou cestující podrobnější informace. (jedná o uzavírku v místě cca od stacionáře sv. Damiána směrem na Mašovice, tj. bydlící na Hradišti se do obce dostanou, jen nebude možný průjezd do Mašovic. Jde o prodloužení již jednou schválené uzavírky.)
Opravy průtahu Kuchařovic obec uzavře
Obec Kuchařovice se z důvodu rekonstrukce průtahu úplně uzavře, a to od 31. října do 27. listopadu. Všechna vozidla tak budou muset volit objízdnou trasu. Pro nákladní vozidla nad 10 tun je objízdná trasa následující: Trasa vede po silnici I/38 (ulice Havlíčkova, Sokolská, Pražská) až ke křižovatce s ulicí Přímětickou, dále po ulici Přímětická ke křižovatce s Únanovskou ulicí a následně do Kuchařovic.
Pro ostatní vozidla: Trasa vede z okružní křižovatky na náměstí Armády na ulici Jarošovu, K Sirotčinci, dále po ulici Přímětická a dále pak po stelné trase, která je uvedena pro vozidla nad 10 tun.V době částečné uzavírky silnice k nemocnici, tj. od 31. října do 8. listopadu, kdy je tato silnice uzavřena ve směru Nová nemocnice – Znojmo, budou obě objízdné trasy ve směru od obce Kuchařovice do Znojma, v úseku od okružní křižovatky (tzv. únanovské křižovatky), vedeny přes Přímětice k Přímětické ulici, kde se napojí na shora stanovenou objízdnou trasu. Úplná uzavírka se nedotkne žádné autobusové dopravy, neboť tímto úsekem nejsou žádné veřejné linkové spoje vedeny.
(Jedná se o prodloužení uzavírky a jde o uzavírku mezi Znojmem a Kuchařovicemi, ne tedy o průjezd Kuchařovicemi jako takovými.)