Město Znojemákům zaplatilo jazykové certifikáty za čtvrt milionu

anglicky_2Téměř devadesát studentů středních a vysokých škol i absolventů již požádalo město Znojmo o proplacení jazykových certifikátů z němčiny a angličtiny. Radnice na to v rámci projektu Kolumbus, který podporuje jazykovou gramotnost, ze svého rozpočtu letos vyčlenila milion korun. Úspěšným absolventům různých druhů mezinárodních zkoušek do konce září vyplatila již 267 277 korun. Více než polovina zájemců se zaměřila na angličtinu a tři čtvrtiny žadatelů dosáhly úrovně B2.

Projekt Kolumbus pomáhá i základním školám. Na nákup učebnic, učebních pomůcek a zkvalitnění výuky cizích jazyků jim věnoval téměř tři sta třicet tisíc korun. Dalších tři sta tisíc korun umožnilo rozšíření vyučování jazyků na těchto školách. Radní města vyšli vstříc vedení základních škol a schválili proplácení úspěšně složených jazykových certifikátů také žákům základních škol.

Město ve spolupráci se znojemskou Soukromou vysokou školou ekonomickou a dalšími institucemi umožnilo složení jazykových certifikátů ve Znojmě. Na této škole mohou složit zkoušku i zájemci z řad veřejnosti, kteří nespadají do zvýhodněné kategorie studentů a čerstvých absolventů. I oni vítají, že nemusí kvůli získání certifikátu cestovat mimo své bydliště. Dosud této možnosti využilo padesát lidí.