Jižní Moravu ohrožuje smog

 

Kvůli nepříznivým rozptylovým podmínkám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav od pondělí smogovou situaci pro celý Jihomoravský kraj. Na polovině stanic na jižní Moravě byl překročen průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 a ve výhledu není předpokládán jeho pokles. Meteorologové proto doporučují zdržet se při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Také řidiči by měli maximálně omezit jízdy aut se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějí tím ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, protože emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou na www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí na www.chmi.cz, záložka Počasí.