Mezi 51 kašnami zvítězila královská koruna

Kašna se schody, jako fontána, vřídlo, prsten, totem, pohár, vinohrad, hrozen, pumpa, trojúhelník, kruh spojený se čtvercem či notová partitura, to jsou jen některé návrhy, které předložilo 51 architektů v soutěži na vodní prvek ve Znojmě na Horním náměstí. Šestici nejlepších, vybraných komisí odborníků, jejich autoři v úterý představili v louckém klášteře. Soutěž vyhlásilo město Znojmo podle pravidel České komory architektů, takže hlavní slovo měli odborníci na architekturu, veřejný prostor a technologii, ne politici. Předsedou poroty byl brněnský architekt Aleš Burian. „Každý člen poroty se nejprve seznámil se všemi návrhy, pak jsme o nich společně diskutovali a navzájem se přesvědčovali. Sečetli jsme pro a proti a hlasovali podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí,“ řekl Burian. Dodal, že jednání poroty se zúčastnil i zástupce Národního památkového ústavu. Návrhy budou k vidění v uličce mezi radnicí a obchodním domem Dyje do konce července. Většina návrhů byla originálních, tvůrci se snažili vystihnout „genia loci“ Znojma jako města vína, bohaté historie i hudebního života. …..

Více se dočtete a foto najdete v 26. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.

Na snímku dole uprostřed vítězný návrh Koruna Znojma,  představuje jeho autor Štěpán Matějka.