Mezi obrazy v parku zněla hudba

Parkem zněla 2

V promenádu s výtvarnými díly se proměnila alej v parku znojemské Kolonky. Lidé korzovali, prohlíželi si kresby, grafiky a artefakty a poslouchali hudbu. Základní umělecká škola ve Znojmě tady v úterý odpoledne uspořádala tradiční výstavu prací žáků výtvarného oboru. Další tvorba byla vystavena v nedaleké budově kde má škola ateliéry. „Letos se koná první ročník ZUŠ Open 2017 a my jsme chtěli expozici 280 prací oživit hudebním vystoupením našich žáků. Vrátili jsme se tak k původnímu konceptu, kdy se v Kolonce před deseti lety konala obdobná akce. Mladí hudebníci si také vyzkoušeli, jak se hraje venku.

V parku zněly nejen skladby světových klasiků L. Beethovena, J. S. Bacha, J. Pachelbela, ale i černošského skladatele a hudebníka S. Joplina, nebo hudba k filmu Hvězdné války od J. Williamse. Kromě malých sólistů hrál i Rock Band a Big Band složený …….

Více se dočtete ve 23. čísle Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.

Parkem zněla 4    Parkem zněla hudba 1

Parkem zněla hudba 5