Místo peněz dostávají poukázky

V hracích automatech, ve sklenicích alkoholu, v cigaretách či drogách často mizí stokoruny a tisícikoruny, které dostávali lidé v nouzi. Od podzimu je to jinak. Stát si „své“ peníze hlídá a vrátil se k vydávání poukázek místo peněz.

„Část příspěvku na živobytí vyplácíme od letošního září ne v penězích, ale v poukázkách. Jde měsíčně zhruba o 45 tisíc korun. Poukázky od nás dostanou i příjemci mimořádné okamžité pomoci. A to tehdy, pokud jde o nezbytné či odůvodněné náklady, například na vzdělání dětí klientů, kteří jim za poukázky mohou nakoupit i školní pomůcky. Od září jsme tímto způsobem vyplatili již 110 tisíc korun,“ informoval ředitel znojemského úřadu práce Emil Čopf.

Jak úředníci poznají, že někdo si za peníze skutečně koupí potraviny a jiný pivo, víno a cigarety? „Důkazním prostředkem je pro nás například záznam ze sociálního šetření našeho úřadu, zpráva z oddělení sociálně právní ochrany dětí města Znojma, ve které je uvedeno, že rodina dětem nezajišťuje péči v dostatečném rozsahu, například jim neplatí školní obědy,“ přiblížil ředitel. Doplnil, že poukázky dostávají i lidé, kteří neumí dlouhodobě hospodařit s penězi. Úřad práce konzultuje vhodnost jejich přidělení jednotlivým lidem s odpovědnými pracovníky znojemského městského úřadu.