Mladí Archeologové na Hradišti rekonstruují keramické nálezy

Studenti z katedry historie Pedagogické fakulty brněnské Masarykovy univerzity ve Znojmě na Hradišti o letošních prázdninách zpracovávají objevený, velmi bohatý archeologický materiál.  Na snímku nahoře snímku je student historie a německého jazyka Niklas Külzer, který rekonstruuje amforovitou nádobu snad na víno. Ze střepů znovu sestavená amfora bude po dokončení a nakreslení další ozdobou expozice v našem muzeu Velké Moravy na Hradišti. 

Další studenti se po krátkém zaškolení pustili do kreseb keramických hrnců, mís i lahví, šperků, zbraní a dalších předmětů. Na fotografii dole je Silvie Šmardová, posluchačka budoucího druhého ročníku oboru historie-anglický jazyk, která kreslí velkomoravskou keramiku ze zkoumaného centrálního pohřebiště na Hradišti. Čeká ji kreslení přibližně 200 keramických nádob. Ty ale musí být nejprve dobře očištěny vodou a případně také slabou kyselinou, která rozpustí bělavou vápenitou usazeninu na povrchu předmětů. Pokud nádoby, které se do hrobů ukládaly s nápojem či potravou nejsou celé, nebo se dochovaly jen rozbité ve střepech, tak musí být po očištění nejprve rekonstruovány, slepeny a chybějící části doplněny sádrou.

Více se dočtete v 30. čísle tištěné podoby Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích. Celý článek si přečtete také v elektronické podobě na https://www.alza.cz/media/znojemsky-tyden-d2172728.htm.