Muzeum hledá exponáty pro výstavy o 1. světové válce

Čvc 18th, 2014 | By | Category: Kultura a pozvánky, Regionální zprávy, Volný čas, zábava

Letošní léto si připomínáme 100. výročí od vypuknutí první světové války, která se zapsala do osudů téměř všech našich rodin. Historické pracoviště Jihomoravského muzea ve Znojmě připravuje v této souvislosti na letošní září a následující roky pětidílnou seriálovou výstavu. První díl s názvem 1914: Stoletá vzpomínka na první rok Velké války se zaměří na politické události vedoucí k rozpoutání dosud nejhrůznějšího válečného konfliktu a jejich dopad na každodenní život na jihozápadní Moravě ve světle dobového tisku, fotografií a vzpomínek. Zvláštní pozornost bude věnována osudům našich dědečků a pradědečků, vojáků z c. a k. pěšího pluku č. 99 („Žlutí čerti“) a c. k. domobraneckého pluku č. 24, kteří narukovali k bojům na srbské a haličské frontě.
Muzeum prosí všechny občany ze Znojemska, Moravskokrumlovska i Moravskobudějovicka, kteří mají doma po svých předcích jakékoli předměty vážící se k první světové válce, aby se ozvali a případnou zápůjčkou umožnili prezentaci těchto předmětů širší veřejnosti v rámci zmíněné seriálové výstavy. Může se jednat o osobní dokumenty vojáků zmíněných pluků, části vojenských uniforem, vojenská vyznamenání, osobní deníčky, pohlednice, korespondenci apod. Za Vaši pomoc předem srdečně děkujeme!

Kontakt na kurátora: PhDr. Jiří Kacetl, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 8
tel. 515 282 223, e-mail: kacetl@znojmuz.cz

Tags: ,

Comments are closed.