Myslivci: Vejce jsme labutím nezničili

myslivciAž šest vajec v hnízdě labutího páru u rybníka v Horních Dunajovicích měli poškodit místní myslivci. Vina na ně padla poté, co je lidé viděli, jak labutě odhání od hejna mladých kachen, které chovají nedaleko. Dobrovolní myslivci nařčení ze zničení labutích vajec odmítají. „Potřebovali jsme kachňata dostat do uzavřeného prostoru a pár jich uteklo na volný rybník, a když jsme viděli, jak labutě na malé kačeny doráží a napadají je, tak jsme je od sebe rozháněli tak, že jsme klacky plácali do vody a házeli je mezi labutě a kachny. V žádném případě jsme se k hnízdům nepřibližovali,“ vysvětlil předseda místního mysliveckého sdružení Jan Vlček. Podle něj labutím škodí ti, kteří sem chodí na procházky. „Lidé si z labutí udělali atrakci a prohlížejí si je. Často sem chodí s malými dětmi a vodí i psy. Labutě má tendenci si chránit svoje území. Viděli jsme, že někteří je krmí, když seděly na hnízdě. Labuť, která odhání predátory, ať je to zvíře nebo člověk, může vejce ve stresu sama rozšlapat nebo je z hnízda vyhodit,“ naznačil předseda mysliveckého spolku. Doplnil, že myslivci u rybníka instalovali zásobníky s obilím, které jsou jak pro kachňata tak i pro volně žijící ptactvo jako labutě či lysky. „Kolem rybníka jsme měli nainstalované také desky s upozorněním, že zde hnízdí ptáci, aby k nim lidé nechodili. Cedule byly během tří týdnů vytrhané. O kus dál jsme chovali deset bažantů a ti nám před čtrnácti dny zmizeli,“ postěžoval si předseda místního mysliveckého sdružení.

Některým obyvatelům Horních Dunajovic se chov kachen na soukromém rybníku nezdá a chtějí se obrátit na brněnskou pobočku České inspekce ochrany přírody s žádostí o prošetření a podání vysvětlení k regulérnosti chovu kachen na této vodní ploše. Dokument svými podpisy mělo podpořit několik desítek místních obyvatel. „S novým majitelem rybníka jsme loni hovořili o tom, že zde vypouštíme každoročně kachny a nevadilo mu to. Na oplátku čistíme přítok a regulujeme odtok rybníčka aby se v případě velkých dešťů voda nepřelila přes hráz,“ informoval Vlček. Poznamenal, že někteří stěžovatelé došli až tak daleko, že jim, dobrovolným myslivcům, vyčetli jejich aktivity pro děti ze základní školy a školky a že případ s labutěmi zveřejnění v novinách a televizi. „Z kačen vypouštíme na rybník zhruba padesát kusů ročně a střílíme jich šestnáct, což není ani předepsaný stav. Bažanty chováme, abychom doplnili stavy ve volné přírodě, protože drobné zvěře je málo,“ vypočítal Vlček.

O chystané žádosti místních na orgány ochrany přírody byli informováni starosta a místostarosta Horních Dunajovic. „Obci nepřísluší tento spor řešit, ale jak jsem měl možnost sledovat diskusi na facebooku, obě strany vedou proti sobě zbytečně nenávistnou kampaň. Jedni v zájmu myslivosti, druzí v zájmu objasněnosti. Přitom by všichni měli vyčkat na výsledek oficiálního šetření,“ vyjádřil starosta obce Ladislav Březina.