Na Dyjské začínají uzavírky

Kvůli rekonstrukci a výměně litinového vodovodního potrubí, přepojení přípojek a překopu silnice bude v první etapě těchto prací, to je od 29. září do 3. října omezen provoz na Dyjské ulici ve Znojmě, a to u domů číslo 12 a 14. Průjezdnost bude zajištěna světelnou signalizací.

V druhé etapě od 3. do 6. října se bude pracovat u domů číslo 12 a 10. Případný náhradní termín uzavírky je naplánován na 10. až 13. října nebo na 17. až 20. října. Půjde o úplnou uzavírku a objízdná trasa není stanovena.

Ve třetí etapě dojde na výměnu potrubí v úseku od domu číslo 10 po spojku mezi Dyjskou a Koželužskou ulicí. S částečnou uzavírkou, při které bude opět průjezdnost možná díky světelné signalizaci, se počítá buď od 6. do 10. října nebo v náhradním termínu od 13. do 17. října.