Na přetřes se dostala kultura, festivaly i veletrhy

Na_přetřes_1

Po Praze a Brnu se Znojmo stalo třetím místem, kde se k rokování sešla Komise rady Asociace Krajů České republiky pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. Nejdiskutovanějším tématem byl senátní návrh zákona o veřejných kulturních institucích, s nímž seznámil zástupce krajů ředitel Městského divadla v Brně Zdeněk Moša. „Podle zástupců krajů není předloha propojena s legislativou. Také nebylo dostatečně vysvětleno, co by mělo kraje, města a obce motivovat k využívání tohoto zákona. Přínos v něm nevidí ani sami ředitelé příspěvkových organizací,“ zhodnotila radní Jihomoravského kraje Bohumila Beranová.

Druhým velmi živým tématem byl současný a navrhovaný systém rozdělování dotací festivalům, zejména hudebním. Podle náměstkyně ministra kultury Kateřiny Kalistové se počítá s novým programem státní podpory profesionálního umění, pro který chce ministerstvo kultury získat mnohem více financí. Také jejich přidělování má být více otevřeno. Na nových dotačních podmínkách se ale zatím stále pracuje.

Mezi hosty nechyběli zástupci České asociace festivalů David Ditrich a Jiří Ludvík ze Znojma, kteří představili tuto instituci jako asociaci živého umění napříč uměleckými disciplínami se snahou sdružovat elitní festivaly v oblasti jazzu, tance, a pohybového umění, opery, alternativní a klasické hudby.

Dalším důležitým tématem debaty byl nákup sbírkových předmětů v muzeích a galeriích což je ve vztahu k daním z příjmů problematická oblast, kterou je třeba řešit právně. Členové komise byli rovněž informováni o veletrhu Hollyday World a veletrhu Památky 2016 a probírali možnosti jejich většího zviditelnění.

Jednání komise probíhala i v nedalekých Hnanicích. Zástupci krajů a hosté si ve Znojmě prohlédli novou archeologickou expozici Jihomoravského muzea, Znojemské podzemí a další památky. „Za pomoc při přípravách a organizaci této pro Znojmo a náš region prestižní akce děkuji ředitelce Jihomoravského muzea Vladimíře Durajkové, Janě Alexové ze Znojemské Besedy a paní Špetíkové z hotelu Vinice Hnanice,“ vyjádřila krajská radní Beranová.