Na trase obchvatu odkryli 33 hrobů

Na  trase obchvatu výřez

Velké pravěké sídliště z doby dva tisíce let před naším letopočtem v trase budoucího obchvatu Znojma odkryli archeologové. Je v jižním svahu nad potokem Leska, asi dvě stě metrů od okružní křižovatky u Baumaxu. „Na Suchohrdelské ulici ve Znojmě, v takzvaných Hrnčířích, což je starší název této lokality, provádíme záchranný archeologický výzkum. Je v místech narušených bývalou pískovnou. Kromě tohoto sídelního areálu se nám podařilo odkrýt i část pohřebiště, v němž jsme našli třiatřicet lidských pohřbených lidských ostatků. Z tohoto počtu je osmnáct hrobů s kamennou konstrukcí, zbývající kostry byly v sídlištních jamách. Původně šlo o jámy zásobního charakteru, které byly později využity k pohřbení jednoho nebo více ostatků zemřelých členů komunity,“ informoval archeolog znojemského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Více v papírovém vydání Znojemského týdne