Nad šanovským domovem létá vážka

Certifikát Vážka udělovaný Českou alzheimerovskou společností, na další dva roky opět obhájil domov pro seniory „SeneCura“ v Šanově. Ocenění potvrzuje, že zařízení splňuje kritéria v péči o lidi s demencí. Domov v Šanově se 120 lůžky se tak zařadil mezi 21 zařízení v naší republice, která poskytují vysoce kvalitní péči. „Obhajoba Vážky byla naším jasným záměrem. Hlavním neskromným cílem bylo uspět v ní ještě lépe než před dvěma roky. To vše se podařilo, Vážku v Šanově jsme obhájili, a to s více než 90 body ze 100 možných,“ uvedl Michal Veleba, ředitel SeneCura SeniorCentra v Šanově. Zdůraznil, že kromě správných idejí jsou nezbytní také lidé, kteří je na profesionální úrovni uvádějí do praxe: „Mottem SeneCura je, že život našich klientů pokračuje s námi. Naplňovat ho můžeme pouze s dobrými nápady a s dostatkem kvalifikovaného personálu, který svým postojem a pílí utváří atmosféru celého domova.“

Takové vysoké bodové ohodnocení přitom získává méně než jedna třetina certifikovaných zařízení. „V současnosti dosáhl počet držitelů certifikátu Vážka čísla 70, z toho si hodnocení 90 a více bodů dlouhodobě udržuje 21 z nich, což je rovných 30 procent,“ informovala za Českou alzheimerovskou společnost Miluše Margarjanová.

Opakovanému auditu v šanovském SeniorCentru, jenž má domov pro seniory i domov se zvláštním režimem, předcházela náročná příprava. Tým dvou komisařek zhodnotil letos v březnu chod oddělení, kvalitu péče, stravování, volnočasové aktivity i úroveň života seniorů v domově, promluvil s vedoucími pracovníky i několika klienty. Hodnoceny byly kategorie od péče o lidi s demencí přes architektonické řešení, vybavení zařízení až po personál. Členky odborné komise vnímaly jako bonus navíc příjemnou, uvolněnou a přátelskou atmosféru. Audit zakončil Grandmothers test, který zjišťoval, zda by samotné komisařky v domově umístily svoje rodinné příslušníky nebo ne. Úspěšným absolvováním auditu se domov SeneCura v Šanově opět zařadil mezi zařízení, která mohou pochlubit certifikátem Vážka. Ten v Šanově předala regionální ředitelka SeneCura SeniorCenter Věra Husáková.

FOTO: Tým SeneCura Šanov s ředitelem Michalem Velebou (vlevo).

Zprávu a foto najdete také v tištěné podobě Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a na internetu na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.