Nejistá houbařská sezona vrcholí, rostou václavky, bedly i opeňky

Houbařská sezona vrcholí

Téměř výhradně dřevokazné houby rostly v letošním suchém létě, protože nejsou zcela závislé na vlhkosti substrátu, a vodu v případě potřeby získávají chemickým rozkladem dřevní hmoty. Návštěvníci lesa tak mohli objevit nejedlý kořenovník vrstevnatý, který je parazitem smrků. Nedaleko řek a potoků na vrbách a dubech rostl v mládí jedlý sírovec žlutooranžový. K dalším takzvaným chorošům, houbám s dřevnatými plodnicemi patří hojně se vyskytující poloparazit listnatých stromů – troudnatec kopitovitý.

Jen výjimečně byla k nalezení drtivá většina hub symbioticky žijících s kořeny rostlin, stejně tak hub rozkládajících biomasu, které neměly příznivé podmínky k růstu podhoubí. K nim patří téměř všechny běžně známé letní houby jako například hřiby, klouzky, křemenáče, kozáky, muchomůrky, holubinky a bedly,“ vypočítal botanik Jihomoravského muzea Znojmo Milan Šenkýř. Mnoho profesionálních mykologů si postesklo, že nepamatují, že by během července nesebrali jedinou houbu tak jako tomu bylo letos.

Právě vrcholí sezóna pozdně letních a podzimních druhů. Po vydatnějších srážkách koncem srpna se v září daly najít podzimní hřibovité houby, typické byly například hřiby plstnaté, žlutomasé a sametové, lidově označované jako „babky.“ Také rostly různé druhy holubinek a ryzců jako třeba holubinka namodralá, holubinka vrhavka či ryzec plstnatý, ale i bedly vysoké či pýchavky obecné. „Růst těchto druhů můžeme očekávat i nadále až do výraznějšího ochlazení a mrazů, přidávají se k nim václavky nebo jim podobné a rovněž jedlé šupinovky kostrbaté a muchomůrky včetně prudce jedované muchomůrky zelené. I přes nynější déšť však stále převládají druhy dřevožíjné nad pozemními. Z rostoucích hub se nyní jedná o různé druhy hlív, výtečné opeňky měnlivé, ale i nejedlé šupinovky slizké nebo jedovaté třepenitky svazčité. Do budoucna podle vývoje počasí mohou začít růst pozdně podzimní a zimní penízovky sametonohé,“ sdělil Šenkýř, který také vede houbařskou poradnou.

Lidé sem mohou nosit houby celoročně, a to kdykoliv během otevírací doby muzea. „Po dobu mého působení od začátku září přišla jen jedna návštěvnice, která přinesla muchomůrky růžovky, emailem mi byl zaslán vzácný hřib plavý anebo skvrnitý, oba jsou podle fotografie obtížně určitelné, ale oba druhy hub jsou jedlé,“ uvedl botanik.