Nemocnice má nové operační sály

Nemocnice má nové operační sály 1

Sedm nových operačních sálů s novými operačními stoly, rentgeny, laparoskopickými přístroji, laboratoří biologického materiálu a další technologií je od minulého úterý v provozu ve znojemské nemocnici. Hosty slavnostního otevření byli ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek a hejtman kraje Michal Hašek. Ministr o novém provozu uznale hovořil ne jako o medicíně 21. ale 22. století. Ředitel zdravotní pojišťovny sály označil jako výkladní skříň zdravotnictví na jižní Moravě, pro hejtmana kraje se znojemská nemocnice díky sálům stala jedničkou v krajském zdravotnictví.

Rekonstrukce operačních sálů je zajímavá tím, že byla provedena za plného provozu bez omezení operačních výkonů a trvala tři roky. Nemocnice za tu dobu nesnížila počet odoperovaných pacientů, naopak za ty tři roky jich navýšila asi o 450. Ročně provedeme na 9 300 operací, z tohoto počtu je 800 očních,“ informoval ředitel znojemské nemocnice Miroslav Kavka. Lékaři a zdravotní sestry během stavebních úprav pracovali jen ve dvou třetinách operačního traktu a jedna třetina se vždy rekonstruovala. Z původních sálů zůstal jen strop a podlaha, nové sály byly vestavěny, což je dnes používaná technologie.

Přestavba, která vyšla na 292 milionů korun (z toho 107 milionů stály přístroje a technologie), navýšila počet sálů. Jihomoravský kraj jako zřizovatel, uhradil 97 procent této částky, zbývající část zaplatila nemocnice. „Původní stav byl šest operačních sálů, z toho jeden oční sál, který je nyní zcela vyčleněn do jiného prostoru. V novém operačním traktu vzniklo šest operačních sálů a jeden septický, čili sedm sálů v podstatě místo pěti,“ vypočítal Kavka.

Své operační sály má chirurgie, ortopedie a traumatologie, další odbornosti se na sálech střídají podle typů operací, a to tak, aby na sebe navazovaly.

Nemocnice může nyní díky kvalitní a moderní technologii rozšířit operace mini invazivní chirurgie a gynekologie jako je například laparoskopické odstranění ložiska endometriózy, včetně případně laparoskopické resekce tlustého střeva. Stejně tak zvýšit počet operací mini invazivní ortopedie, traumatologie. Lékaři z nosního, ušního a krčního oddělení zde nyní mohou provést náročnou sedmihodinovou operaci laryngotomie s odstraněním části krku.

Jednou z prvních v České republice, která byla schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv je laboratoř biologického materiálu. „Přibývá biologického materiálu, jako jsou štěpy v rámci ortopedie, kmenové buňky na ortopedii a chirurgii, pupečníková krev na gynekologii a tak jsme se snažili do operačního traktu vložit prostor, který by se touto problematikou zaobíral,“ vysvětlil ředitel nemocnice.

Podle harmonogramu má v příštím roce pokračovat rekonstrukce nemocnice, a to výstavbou nového vstupního traktu.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a hejtman kraje Michal Hašek při prohlídce nových operačních sálů znojemské nemocnice.