Nová čistička zvýší kapacitu

Už za pár dní začne v Hostěradicích obrovská investiční akce, která navýší možnosti kanalizační sítě a umožní tak další rozvoj obce i dalších dvou sousedních.

Dostali jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí pro svazek obcí Hostěradice, Skalice, Morašice. Obsahuje vybudování nové čističky s vyšší kapacitou v Hostěradicích a vybudování kanalizace ve Skalici a v Morašicích. Tato akce má hodnotu 130 milionů korun, takže je to hodně náročná investice,“ vysvětluje starosta Hostěradic Marek Šeiner.

Akce musí být dokončena v rekordním čase. „Z tohoto pohledu je to hodně problematická akce, protože na ni není moc času. V podstatě příští rok v červnu musí být čistička hotová. Pak následuje už zkušební provoz a v roce 2016 musí být dokončena celá akce. Bude to dost náročné, ale bylo by škoda této příležitosti nevyužít.,“ dodává starosta.

Nová čistička bude postavena na kapacitu tři tisíce obyvatel. Vedle nově připojených Morašic a Skalice a dosavadních uživatelů z Hostěradic bude sloužit také pro rozvoj obce, kde se počítá s výstavbou sedmdesáti nových domů a výhledově dokonce sto padesáti.