Nová prohlídková trasa vede po hradbách a věžích, otevře se již v dubnu

Opravy Prašné a Nově věže, které jsou součástí historického středověkého opevnění Znojma, skončily v závěru roku. Obě patří do nové prohlídkové trasy, která začne výstupem na Radniční, Střelniční a Vlkovu věž, pokračovat bude prohlídkou válcové Psí věže, hranolové Prašné věže a nízké Nové věže, odkud se návštěvníci Dyjskou ulicí dostanou do Karolininých sadů. K věžím vedou zpevněné cesty, které se napojí na již existující síť stezek i na druhý vstup do Kapucínské zahrady z Pasteurovy ulice. Provoz bude v režii Znojemské Besedy, která připravuje prohlídkovou trasu hradebního opevnění s průvodcem, a to od dubna až do listopadu. Jako krok správným směrem vidí opravy historik Jihomoravského muzea Jiří Kacetl, který se stavebním vývojem znojemských hradeb dlouhodobě zabývá a Znojemské Besedě pro tuto část opevnění vypracoval odbornou studii. „Podle mého soudu ale památkáři chybně chrání parazitní cihelnou klenbu v patře hranolové Prašné věže, která s funkcí pevnostní věže nikdy nesouvisela a byla do ní vložena až v 19. století za účelem jejího využití jako kůlny dvora domu V Jirchářích. Tím žel nebude zpřístupněn vrchol …..

Více o nové prohlídkové trase se dočtete ve 2. čísle Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.

Foto nahoře: Nová věž s vyhlídkou.

Foto dole: Prašná hranolová věž vlevo, vpravo v rohu oválná Psí věž.