O co, kdo usiluje v krajských volbách za znojemský region

Redakce Znojemského týdne oslovila kandidáty a lídry politických stran a hnutí na Znojemsku s otázkou jaké mají plány a cíle, pokud budou zvoleni do krajského zastupitelstva. Shrnutí jejich odpovědí přinášíme v následujícím článku. Kandidátům senátních voleb se zase věnuje 40. číslo Znojemského týdne, které najdete v tištěné podobě na novinových stáncích od úterý 29. září nebo na www.alza.cz, v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.KDU-ČSL:Jasnou prioritou pro lidovce, kteří zaznamenávají tradičně v krajských volbách na jižní Moravě výrazné úspěchy, je finančně dostupné bydlení pro mladé rodiny. Jsou také pro vytvoření silné páteřní sítě zdravotnických zařízení v kraji, pro dokončení rekonstrukce a modernizace znojemské nemocnice, pro prohloubení domácí péče, včetně té hospicové a terénních služeb. „Jsme také pro radikální změnu v hospodaření, aby co nejméně docházelo k erozi půdy a v krajině bylo zadrženo co nejvíce vody. Je nutné zmenšit jednotkové rozměry polností a zlepšit prostupnost krajiny tvorbou cest, remízků, mezí a výsadbou alejí. Také chceme, aby kraj dotáhl ke zdárnému konci myšlenku čtyřproudé silnice I/53 ze Znojma směrem do Brna,“ vyjmenoval zásadní body programu Marek Venuta, kandidát do krajských voleb a předseda Městské organizace KDU-ČSL Znojmo.

Občanská demokratická strana s podporou Svobodných a hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu: Občanští demokraté, jejichž kandidátem číslo 6 do krajských voleb je znojemský místostarosta Karel Podzimek, se zaměří na kvalitní a strategickou dopravní dostupnost znojemského regionu. Také chtějí řešit dopady proměn klimatu na krajinu, protože právě ta na jižní Moravě a na Znojemsku patří k nejsušším v České republice. Do svého programu zařadili ještě intenzivnější péči o vyváženou strukturu nabídky příležitostí ke studiu na středních školách v kraji. Jejich podporu má rozvoj hospicové a paliativní péče. Neopominou ani transparentnost našich úřadů.

Česká strana sociálně demokratická:Sociální demokraty za Znojemsko vede do krajských voleb starosta Mirolavi Martin Plechatý, na jejich kandidátce najdeme i pedagoga a ředitele školy Jana Košíčka z Moravského Krumlova a starostu Hostěradic Martina Vančuru. Pokud budou v krajském zastupitelstvu, chtějí například postavit domov pro seniory v Miroslavi a plavecký bazén ve Znojmě Louce.

Hnutí ANO 2011: Kandidátka na 15. místě za hnutí ANO 2011 Jana Kochová, která obhajuje post krajské zastupitelky, našemu týdeníku sdělila: „S kolegy bych ráda pokračovala v započaté práci ve prospěch našeho regionu.“ Redakce ZT dodává, že hnutí má v Jihomoravském kraji vedoucí pozici.

KSČM: Komunisty vede do krajských voleb za Znojemsko místostarostka Hrušovan nad Jevišovkou Eliška Volná, která je v krajské kandidátce na sedmém místě. V jejich programu najdeme, kromě boje proti suchu, urychlení rekonstrukce silnice I/53 ze Znojma do Pohořelic a ze Znojma směrem na Hatě i opravy řady dalších silnic II. a III. třídy v našem regionu nebo záměr zrenovovat zámky v Jaroslavicích, v Hrušovanech na Jevišovkou i klášterní komplex ve Znojmě Louce. Tato strana chce rovněž pomáhat rozvoji vinařství, ovocnářství, zelinářství, včetně potravinářského průmyslu v našem regionu. 

Koalice Spolu pro Moravu, kterou tvoří TOP 09, Moravské zemské hnutí, Strana zelených, Liberálně ekologická strana, Idealisté:„Zaměříme se na posílení postavení Znojemska v rámci kraje. Je smutnou skutečností, že ze všech sedmi okresů je právě Znojemsko na chvostu, pokud jde o investice do důležité dopravní infrastruktury. Zejména železniční trati ze Znojma do Brna a ze Znojma do Jihlavy jsou ve velmi špatném stavu a je potřeba, aby kraj za jejich modernizaci u správy železnic vytrvale bojoval. Kraj také Znojmu musí pomoci při přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem s cílem kulturně a společensky oživit Loucký klášter a znojemský hrad,“ nastínil záměry kandidát koalice Spolu pro Moravu kandidát do krajských voleb Jiří Kacetl.

Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura: Kandidáti do krajských voleb za SPD-T.Okmura jsou mimo jiné proti likvidaci speciálního školství, podporují zkvalitnění odborných učilišť zřizovaných krajem, která jsou dobrou investici do budoucího hospodářského rozvoje jižní Moravy. Jejich cílem je také snížit zadlužení Jihomoravského kraje, chtějí prověřit všechny výdaje a uspořit ty zbytečné. Kandidátkou SPD na 3 pozici je Petra Svedíková Vávrová, na 10 Růžena Šalomonová.  

Česká pirátská strana: Bude podporovat začínající podnikatele i vznik nových pracovních míst v high-tech oborech, které přinesou našemu regionu přidanou hodnotu. Plánuje rozvoj komunitní péče v sociální oblasti tak, aby senioři mohli strávit podzim života v pohodlí svých domovů. „Vnímáme problémy, se kterými se náš kraj potýká komplexně a tak je také budeme řešit. To vše s pokorou a s vědomím toho, že ne všechno, co budeme dělat, se projeví hned. Protože jde mnohdy i o směr, kterým by měl Jihomoravský kraj vyplout, a že to tedy není jen o jednom volebním období, ale o dlouhodobé práci a spolupráci napříč celým politickým spektrem a s veřejností. Jedině tak máme šanci změnit budoucnost,“ vyjádřil Lukáš Dubec, kandidát číslo 1 do krajských voleb a předseda Místního sdružení Znojemsko Piráti.