O návrat dropů na Znojemsko usilují ochránci i zemědělci

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Docela dobře se daří dropům v Dolním Rakousku, kteří občas zalétnou na pole u Božic a Hrádku. V zemi našich jižních sousedů, kde se na menších polích pěstuje více plodin, se tito ptáci rozmnožují a jejich počet narůstá. Rakušané mají projekt na podporu dropů a získali na něj peníze z Evropské unie. Nyní začali na záchraně tohoto druhu ptáka spolupracovat i s Maďary.

Dropi žili v minulém století na Znojemsku, ale pak se začali odtud ztrácet. Podle odborníků na jejich zmizení měla vliv přírodní degradace celé oblasti, například rozorání a scelení polí a přechod farmářů na velkoplošné a intenzivní hospodaření. O návrat těchto ptáků nyní usiluje Česká společnost ornitologická a státní Agentura ochran přírody a krajiny České republiky Obě organizace uspořádaly minulou středu v Božicích tematické odpoledne o dropech velkých.

Bonnská úmluva nás zavazuje

Ochránci přírody nyní usilují o vytvoření podmínek pro návrat dropů a připravují pro ně záchranný program. Je proto potřeba na vybraných územích Znojemska rozčlenit pozemky do menších částí a pěstovat zde jiné plodiny jako je vojtěška nebo různé směsky travin a luštěnin. „Záchranný program, který bude dokončen v závěru letošního roku, vyhodnotí historii i aktuální situaci a navrhne opatření. Vše bude schvalovat Ministerstvo životního prostředí,“ informoval František Pojer ze státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Poznamenal, že naše republika se zavázala umožnit návrat dropů na Znojemsko v rámci Evropské unie a celosvětově platné Bonnské úmluvy o ochraně stěhovaných druhů živočichů a Memoranda k ochraně středoevropské populace dropa velkého.

Pole, kam občas zalétnou dropi z Rakouska, na Znojemsku šetrně obhospodařují na základě smluv a dohod s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zatím dva podniky – Agrospol Hrádek a Agropodnik Mašovice.

Pozvání přijal i dobrovolný myslivec Ladislav Kubíček z Morašic (na snímku), který se sledování dropa velkého na Znojemsku dlouhodobě věnuje. Před několika lety našel vzácnost, hnízdící samici dropa v okolí Morašic. Seminář se konal v kině Marta.

FOTO: H. V.

Více se dočtete ve Znojemském týdnu číslo 44.