O peníze na sport a kulturu žádejte do října

Město i v příštím roce rozdělí ze svého rozpočtu dotace na sportovní, kulturní a zájmovou činnost. Zájemci mohou o dotace žádat do konce letošního října a to ve třech oblastech – tělovýchovy a sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže nebo kultury. Pro oblasti tělovýchova a sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže podá více informací Jan Tomšíček (jan.tomsicek@muznojmo.cz, 515 216 576), za kulturu Eva Hambálková (eva.hambalkova@muznojmo.cz, 515 216 579).

Žadatelé předloží na tiskopise žádost o dotaci na rok 2015 s požadovanými přílohami nejpozději do konce října na podatelnu městského úřadu nebo ji zašlou poštou. Žadatelé v oblasti sportovních aktivit dodají navíc vyplněný formulář „Kritéria pro hodnocení sportovní aktivity“. Všechny tiskopisy jsou na www.znojmocity.cz, odbor školství, kultury a památkové péče. „Dotace budou poskytovány na základě Zásad pro poskytování dotací číslo 4/2013, které jsou volně dostupné na stránkách www.znojmocity.cz pod odborem školství, kultury a památkové péče,“ informovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.