O stavbu obchvatu usiluje17 firem

Stále nové a nové termíny provázely uzávěrku výběrového řízení na stavbu obchvatu kolem Znojma. Bylo to kvůli žádostem firem o doplňující informace k projektové dokumentaci a nákladům. Konečný termín byl stanoven na závěr loňského roku. Ředitelství silnic a dálnic obdrželo celkem sedmnáct nabídek na výstavbu silnice II. části obchvatu kolem Znojma. Hodnotící komise jmenovaná vládou České republiky nyní nabídky vyhodnotí a vydá doporučující stanovisko. První zasedání komise proběhne ještě v lednu.

Práce na obchvatu by mohly být zahájeny na jaře, konkrétní termín je závislý na případných námitkách neúspěšných uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Předpokládaná hodnota zakázky je 355 milionů bez daně.

Stavba II. části obchvatu o délce 3,5 kilometru je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města Znojma. Spolu s rozestavěnou I. částí a připravovanou III. částí bude tvořit ucelený obchvat města. Po dokončení bude obchvat sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo město Znojmo, což bude mít vliv na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů a snížení emisí,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.