O znásilnění koluje mnoho mýtů

O tom, co znásilněná žena prožívá, o vlivu tohoto činu na její další život i jakou pomoc a oporu je třeba jí poskytnout, se hovořilo na semináři kurzu sebeobrany Městské policie Znojmo. Psychoterapeutka Eva Řačáková seznámila účastnice kurzu- studentky znojemské střední zdravotnické školy, úřednice znojemského městského úřadu a pracovnice Centra sociálních služeb ve Znojmě, se stereotypy přetrvávající ve společnosti. Mnoho lidí si totiž myslí, že ženy si za znásilnění mohou samy, protože pachatele vyprovokovaly, také že násilník je pro oběť neznámým člověkem, že obětí znásilnění se stávají jen mladé slečny nebo také, že oběť při znásilnění nemůže mít tělesné projevy vzrušení.

Opak je ale pravdou. „Obětí znásilnění se může stát prakticky kdokoliv, jsou to zvláště ti slabší. Velmi často také dochází ke znásilnění za zavřenými dveřmi – mezi příbuznými. Pokud žena řekne ne před pohlavním stykem, znamená to, že opravdu nechce. Tělesné vzrušení oběti při znásilnění neznamená souhlas se sexuálním stykem a ani to, že se jí to líbí. Bohužel je realitou, že téma sexuálního násilí je ve společnosti dosti tabuizované, příliš se o něm nemluví a šíří se o něm různé laické a mnohdy hloupé pověry. V důsledku toho jsou oběti sexuálního násilí ještě více a sekundárně traumatizovány a v drtivé většině znásilnění neohlásí orgánům činným v trestním řízení,“ informoval preventista Městské policie Znojmo Petr Hladký. Doplnil, že absolventky kurzu mohou získané znalosti využít nejen pro sebe, ale především ve svém zaměstnání, v kterém pomáhají lidem. Poděkoval jim za aktivní účast v kurzu a popřál vše dobré.