Objev: Pec je stará 8 000 let

Objev 1

Při výzkumu na poli u Těšetic odkryli budoucí archeologové pozůstatky pravěké pece z mladší doby kamenné. Nález je starý zhruba osm tisíc let, kdy toto území obývali první zemědělci, nositelé kultury s lineární keramikou. Půlkruhová pec stála vedle pravěkého dlouhého domu kůlové konstrukce a spolu se zásobní jámou na obilí tvořila jeho hospodářské zázemí. Byla částečně zahloubená do země. Její horní část se nedochovala. Tvořila ji klenba spletená z proutí omazaná hlínou, která, když se vypálila žárem, tak držela při sobě. Na dně pece byl rošt tvořený kameny. Obilná jáma a kousek od ní stojící pec dokládají každodenní činnosti neolitického člověka, které mimo jiné spočívaly i v přípravě pokrmů například obilných placek a pečeného masa.

Pravěkou pec na lokalitě Těšetice-Kyjovice-Sutny objevili při vykopávkách studenti archeologie Filozofické fakulty brněnské Masarykovy univerzity. Na tomto místě stálo pravěké sídliště, které podle odhadu tvořilo …….

Na snímku nahoře je pozůstatek pece. Snímek pravěké pece v podobě repliky najdete v tištěné podobě 29. čísla Znojemského týdne který je k dostání na novinových stáncích.

ve 29. čísle Znojemského týdne.