Objev: Strážní věž je stará více než 700 let

Hranolová kamenná věž tyčící se nad vstupem do vranovského zámku prochází rekonstrukcí. Věž, která je nejzachovalejší částí původního gotického hradu, bude po opravě začátkem léta zpřístupněna jako vyhlídka. Věž byla v nejstarším období své existence pouze čtyřpatrová a z datování dřevěného překladu okénka v tehdejším nejvyšším patře překvapivě vyplynulo, že byla postavena již krátce po roce 1314. Zeměpanský hrad Vranov v rámci sporů šlechty s králem tehdy získal Jindřich z Lipé (1316), který ihned začal s opevňovacími pracemi. V roce 1366, kdy hrad patřil moravskému markraběti Janu Jindřichovi, byla věž zvýšena o patro a opatřena zcela unikátní střechou s věžičkami na nárožích. Po jejich nosnících se zachovaly části mohutných trámů zazděných v koruně zdiva. Jak uvádí památkáři, zatím u nás nebyl zjištěn žádný jiný doklad takového zastřešení hradní věže  ….

FOTO: UOP NPÚ Brno

Více se dočtete v 18. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě na www.alza.cz v sekci média a zábava, časopisy, noviny regionální.