Obnova parku začala výměnou vodovodního potrubí

park opravaDo spodní části městského parku se nastěhovali stavbaři a začali vyměňovat vodovodní potrubí. Revitalizace bude pokračovat přesunem cyklostezky tak, aby navazovala na dráhu pro cyklisty ve středním parku, úpravami povrchů, dlážděním cest a instalací nového osvětlení. Změny se týkají prakticky celé dosud neupravované části spodního parku – hlavní aleje a plochy směrem k hradbám i části od vodojemu směrem k dětskému hřišti.
Neperspektivní, nemocné a staré stromy budou nahrazeny novou výsadbou. Dominantou parku zůstane stejně jako dříve alej, ale většina stromů v ní bude obměněna. „V aleji bude vysazeno na 62 javorů, což je téměř dvojnásobný počet stromů oproti současnému stavu. Stromořadí v aleji se prodlouží o čtyřicet metrů směrem k divadlu. Čtyřicítku asanovaných stromů v dolním parku nahradí 88 nových. Park doplní přes 180 keřů, 2 355 květin, cibulovin a trav a 2 180 půdu pokrývajících rostlin. Návštěvníci se tak mohou těšit na pestrou a barevnou škálu tulipánů, narcisů a barvínku. Dřeviny a květiny budou vysazeny na závěr, stromy budou opět nabídnuty k adopci,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková. Doplnila, že součástí revitalizace není okolí budovy základní školy.
V parku nebudou chybět ani nové lavičky, odpadkové koše a zavlažovaný pobytový trávník.
Zahradní architektka do projektu revitalizace parku zařadila odolný listnatý strom javor horský, který bude tvořit alej, stejně jako ve středním parku. Členové některých znojemských spolků ale navrhují místo něj javor mléč nebo lípu srdčitou.