Odbory stávku řidičů nevylučují

Odbory stávku řidičů nevylučují

Protože se řidiči-odboráři Znojemské dopravní společnosti Psota nedohodli na platech a jsou stále ve stávkové pohotovosti, svolal hejtman Michal Hašek jako předseda krajské tripartity jednání na znojemskou radnici. Proběhlo ve čtvrtek a kromě něj a náměstka kraje Romana Hanáka se zde sešli zástupci Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů

Jihomoravského kraje.

Autobusová doprava je řešena privátními firmami, tady se nejedná o problém nějaké krajské organizace,“ zdůraznil úvodem Hašek a pokračoval: „Situací ve společnosti Psota se bude příští pátek zabývat mimořádné jednání krajské tripartity. Já se obrátím na vedení společnosti s žádostí o dokončení kolektivního vyjednávání. Město Znojmo osloví v příštích dnech jak samotné řidiče, tak především okolní obce. Jsme dohodnuti na řešení podmínek zázemí pro řidiče, zejména na koncových bodech městské dopravy, protože ta je také součástí krajského IDS,“ uvedl Hašek. Doplnil, že kraj je připraven se finančně podílet na vybudování toalet nebo malého zázemí pro řidiče.

Nepochodil ani zprostředkovatel

O platech a pracovních podmínkách řidičů ve firmě Psota, bezvýsledně jednal zprostředkovatel Ministerstva práce a sociálních věcí. Na jeho zprávu nyní musí zareagovat vedení společnosti Psota, které je v těchto dnech na dovolené. „Otázka mezd není otázkou kraje, to je otázka společnosti a řidičů a právě onoho nedokončeného kolektivního vyjednávání. Podle informací, které jsme dnes dostali, se liší odměňování řidičů v městské dopravě a v krajském systému IDS, přičemž podotýkám, že řidiči v tom krajském systému mají vyšší mzdy. Tam problém indikován není. Budeme chtít znát jasné stanovisko společnosti, jakým způsobem bude tuto věc řešit, protože podle nás jde o záležitost, která je v rozporu s českým i evropským právem,“ uvedl hejtman.

Na znojemskou radnici byla pozvána i firma Psota. „To, že nepřišla, je záležitost jejího vedení. Na druhou stranu respektuji, že je doba prázdnin a dovolených a vedení si vybírá dovolené. Podle mne to jednání bylo užitečné, protože tady byli vedle kraje také zástupci města Znojma a zástupci dopravních odborářů,“ zhodnotil Hašek.

Vedení Znojma plánuje s řidiči-odboráři pracovní schůzku. „Už v tuto chvíli jsme vyřešili některé problémy, které mají řidiči autobusů na točnách v příměstských částech. Úterní rada rozhodne o pomoci formou pronájmu těchto prostor, aby řidiči měli větší komfort,“ informoval znojemský místostarosta Jan Grois.

Situaci komentoval odborový předák v dopravě Libor Weinstein, který je současně místopředsedou Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Jihomoravského kraje: „Vydržíme do 30. srpna 2016, kdy se ředitel společnosti Psota pan Petr Chadim vrátí z dovolené a vyjádří se k situaci a závěrům dnešní schůzky. Poté rozhodneme o případném konání stávky. Nám nezbývá nic jiného než buď se dohodnout na nějakém solidním kompromisu, anebo stávkovat“.