Okénko zahrádkáře

Druhou červencovou dekádu charakterizovalo proměnlivé letní počasí s dešťovými srážkami ve výši 5 – 10 mm. Byly ale také zaznamenány lokální dešťové srážky a bouřky s úhrnem až 50 mm. Prognóza na další dekádu předpokládá podobný průběh počasí jako je ve stávajícím období. Fenofáze révy: bobule hroznů dosahují velikosti hrachu a dochází k uzavírání hroznů, réva je stále citlivá na houbové choroby, především padlí révové. Na feromonových lapácích je stále zaznamenána vysoká letová aktivita obaleče jablečného a přetrvává vysoký výskyt mšic.

Více zde