Okénko zahrádkáře

Čvc 15th, 2014 | By | Category: Okénko zahrádkáře

Začátek první červencové dekády charakterizovalo typické letní počasí, v druhé polovině dekády se mírně ochladilo a byly zaznamenány menší  dešťové srážky. Prognóza na další dny předpokládá místní přeháňky a bouřky s teplotami kolem 250C. Bobule hroznů dosahují velikosti hrášku, tedy fenofáze velmi citlivé na houbové choroby, především padlí révové. Na feromonových lapácích je stále zaznamenána vysoká letová aktivita obaleče jablečného a přetrvává vysoký výskyt mšic, u některých odrůd jabloní se objevila i mšice krvavá.
Prognóza výskytu houbových chorob u révy na další období je u padlí a u citlivých odrůd v uzavřených polohách silná, v ostatních případech střední. U plísně révové budou podmínky pro chorobu střední nebo slabší. Výskyt padlí na hroznech byl na mnoha místech již zjištěn. K dalšímu ošetření významně ohrožených porostů padlím použijeme intenzivnější fungicid: Vivando 0,032%, nebo Karathane New 0,025% či Falcon 460 EC 0,05% či Prosper 0,03% ve zkráceném intervalu 5 – 7 dnů. U ostatních porostů je možné použít ostatní fungicidy – Kumulus WG 0,3%, nebo Discus 0,02%, či Quadris 0,1% či Zato 50 WG 0,015% v intervalu 10 – 14 dnů. Přípravky Discus, Quadris a Zato 50 WG působí i na plíseň révovou. Z ostatních přípravků na plíseň révovou použijeme přípravek Folpan 80 WG 0,1% nebo Antré 70 WG 0,2%. Byly již zjištěny první příznaky chřadnutí a odumírání révy (ESCA). Na listech vznikají žlutozelené (u bílých odrůd) nebo červenofialové (modré odrůdy) nepravidelné skvrny. Při silnějším výskytu keře postupně odumírají v důsledku nekrózy dřeva kmínků. Tyto napadené kmínky si označíme a v příštím roce při zimním řezu kmínek odřízneme těsně nad místem štěpování. Přímá ochrana proti této houbové chorobě není, spočívá pouze v prevenci – stálá obměna kmínků, přesunout zimní řez do předjaří a maximálně omezit mechanická poranění kmínků.
Stromy jabloní ošetříme chemickým postřikem v intervalu 10 dnů po posledním ošetření proti obalečům a mšicím. Použijeme k tomu přípravek Calypso 480 SC 0,025% nebo Mospilan 20 SP 0,02% a přidáme do postřiku také listové hnojivo s vápníkem – Wuxal Kalcium v koncentraci 0,3 – 0,4%.
Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.
U keřů révy vinné pokračujeme s prostrkováním letorostů do dvojdrátí a především s vylamováním zálistků v zóně hroznů, aby keře byly vzdušné a dobře osvětlené. U rizikových porostů provedeme velmi citlivé odlistění zóny hroznů, toto nesmíme provádět za velmi horkých dnů, neboť je velké nebezpečí úpalu hroznů. Letorosty, které přesahují horní dvojdrátí zakracujeme ve výši asi 30 cm nad posledním dvojdrátím.
V tomto velmi suchém období je nutná vydatná zálivka ovocných stromů, abychom podpořili velikost a kvalitu plodů.

Comments are closed.