Parkoviště ve dvoře je uzavřené

Ve dvorním traktu Okresní správy sociálního zabezpečení ve Znojmě na Vídeňské ulici probíhají úpravy povrchu. Součástí této investice, která zvýší komfort parkování a přístup do budovy, je i rekonstrukce odvodňovacího systému. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy rozsáhlejšího charakteru, je přibližně až do poloviny prosince uzavřen přístup do budovy z Kotkovy ulice, a to jak pro pěší, tak pro přijíždějící auta. „Upozorňujeme, že tento přístup do budovy není bezbariérový; přes uvedené jsou zaměstnanci Okresní správy sociálního zabezpečení připraveni záležitosti klienta i v takové situaci vyřídit. Pro tento případ, prosíme, aby doprovázející osoba kontaktovala pracovnici podatelny v přízemí správy, případně lze navázat telefonický kontakt na čísle 515 205 112,“ sdělil Radoslav Kraus, ředitel znojemské pobočky České správy sociálního zabezpečení.

Více se dočtete v čísle 42 nebo zde.