Peticí bojují proti šnekovým turbínám

petici-bojuji-proti-1

Obnovit propustnost jezů na jezech Krejčův a Zátiší v Podhradí nad Dyjí chce Povodí Moravy. Použije k tomu obousměrné Archimédovy šrouby, takzvané šnekovy turbíny. Díky řízenému průtoku vody pak bude možná migrace ryb a říčních živočichů na řece Dyji, a to mezi naší republikou a Rakouskem. Jedná se o pilotní projekt „Dyje 2020/Thaya2020,“ který má i ekologický význam. „Kromě zprůchodnění stávající překážky v toku dojde k posílení kvality rybí obsádky, ke zvýšení její atraktivity i biologické rozmanitosti,“ informoval generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.
Povodí Moravy tento záměr nedávno představilo obyvatelům Podhradí nad Dyjí. Závazné stanovisko k němu vydal orgán ochrany přírody. Konstatoval, že projekt, který podpořila i Agentura ochrany přírody a krajiny, neovlivní žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast.

Navrhují rybí přechody bez elektrárny

Právě probíhající územní ale napadli ti, kteří nesouhlasí se šnekovými  turbínami a sepsali petici. „Jsme přesvědčeni, že tyto stavby poškodí naše životní prostředí, zničí vzhled krajiny technickou stavbou, naruší přírodní rovnováhu, zamezí přístupu občanů na jezy při rekreačním koupání ……..,“ vyjadřují odpůrci v petici.

Foto: Model šnekové turbíny v Podhradí nad Dyjí.

Více se dočtete ve 41. čísle Znojemského týdne.