Povodí zakázalo vstup na nástupiště lodí

povodíDalší kolo boje Povodí Moravy proti společnosti Osobní lodní doprava se odehrálo minulý týden. Nástupiště, které tato společnost pro své cestující používá, bylo opatřeno branou a cedulí se zákazem vstupu s poukazem, že se jedná o přístup k vodě používaný Integrovaným záchranným systémem.

Složky Integrovaného záchranného systému po Povodí Moravy požadovaly bezproblémový přístup k vodní nádrži po svážnici, kterou dříve blokovala například motorová vozidla, nebo zvýšený pohyb nepovolaných osob. Svážnice, jako součást hráze, je majetkem státu a Povodí Moravy má právo s ní hospodařit,“ odůvodnila umístění brány mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Doplnila, že zajištění přístupu hasičů a záchranářů k nádrži je pro ně jednou z hlavních priorit.

Povodí Moravy tak nebralo ohled na cestující nastupující na lodi Dyje a Vranov, protože právě v těchto místech jsou přístavní můstky. Majitel lodí však žádný doklad o tom, že může svážnici využívat, nemá. „Firmě Osobní lodní doprava Martina Balíka vloni v únoru skončila nájemní smlouva na tento pozemek. Opakované problémy s využíváním prostor svážnice ze strany pana Balíka byly pro nás nepřípustné. Povodí Moravy panu Balíkovi nabídlo hned několik lokalit, kde by mohl provozovat svoji lodní dopravu. Ten naši nabídku ale nevyužil a odmítl s námi podepsat nabízenou dohodu,“ konstatovala Tomíčková.

Jak již dříve Balík uvedl, Povodí Moravy mu nabídlo umístění nástupních můstků v lokalitě, která by pro něj byla likvidační. Byly to pozemky u lávky na protějším břehu Vranovské přehrady, které navazovaly na soukromé parcely, takže přístup z břehu na loď by byl komplikovaný. Blízkost mostní konstrukce a elektrického vedení by podle něj nezaručovaly bezpečnost cestujících ani posádky. Rád by zůstal na hrázi Vranovské přehrady. Navrhoval místo vedle konkurenční lodní dopravy, ale nebylo mu vyhověno.