Povodně! Jevišovka se vylila z břehů

povodně
Hejtman Michal Hašek a znojemský starosta Vlastimil Gabrhel v povodněmi postižené části Jevišovic.

Za normálních okolností připomíná spíše potok než řeku. V neděli ale Jevišovka ukázal svoji sílu. Těsně nad ránem se vylila z břehů a zaplavila domy v několika obcích. Problémy s vodou měli na řadě míst okresu. nejvážnější byly v Jevišovicích.

„Šlo to hrozně rychle. Vše bylo napité vodou, takže už se to nemělo kam vsáknout a když se zvedla hladina v řece, už vodu nebraly ani kanály a voda mi vhrkla do bytu. Mám všude sedm centimetrů vody. Podařilo se nám akorát dát peřiny na skříň. Teď musíme čekat, až voda opadne a pak se bude uklízet,“ konstatovala majitelka jednoho z postižených domů Emílie Ziková.

Velká voda už tady byla několikrát, ale nikdy to nebylo tak hrozné. Vždy to celkem šlo, ale tentokrát je to opravdu strašné. Mám zahrádku půl metru nad cestou a stejně na ní mám ještě dvacet centimetrů vody. Bylo štěstí, že jsme měli zapískována vrata, ale zase to zaplavila voda ze stráně. Voda šla ze dvou stran,“ dodala Emílie Ziková.

Napilno samozřejmě měli dobrovolní hasiči z Jevišovic. Celou noc pomáhali v nedaleké Rozkoši a ještě než stačili pořádně usnout, čekala je velká voda doma. „Něco takového ne¨pamatuji. Na jaře se někdy voda zvedne, ale nikdy ne takhle. Jsme od čtvrt na jednu na nohách. Byli jsme na Rozkoši, kde byly zaplavené byty a sklepy. Čerpali jsme tam vodu. Vrátili jsme se, šli na hodinku spát a začalo to znova tady,“ řekl velitel místních hasičů Zbyněk Pospíchal.

Povodněmi se zabýval také krizový štáb ve Znojmě. „V deset hodin zasedla povodňová komise. Vše jsme jasně probrali. Voda od té doby trochu poklesla a všichni se teď budeme modlit, aby nepršelo. V Jevišovicích teklo téměř třicet kubíků navíc. Je třeba, aby ta voda odtekla a pak můžeme řešit odstraňování následků. Hasiči ze Znojma jsou připraveni poskytnout patnáct čerpadel a několik vysoušečů. Domlouvali jsme se s hejtmanem kraje, že se z Jihomoravského kraje podle možností poskytnou další prostředky, abychom eliminovali ty škody u soukromých objektů,“ uvedl starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Přímo na místě situaci na Jevišovce sledoval i generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský. „Těm lidem, které to postihlo to bude možná znít divně, ale jedná se o lokální událost. Kdyby něco podobného postihlo třeba povodí Svratky, byl by to opravdu velký problém. Naštěstí nebyl ten souběh kritický. V tuto chvíli začínají mít problémy na Nových Mlýnech a kdyby do toho hrkla Svratka nebo něco obdobného, bylo by to daleko horší. Nějaké dotoky ještě budou, ale věřím, že se nám to podaří udržet v bezpečných číslech. To samozřejmě doufám, že nebude dále pršet,“ vysvětlil Hodovský. Přímo na přehradě v Jevišovicích zmírnili dopad velké vody zavřením spodních výpustí. Voda sice tekla přes přepad, ale v nádrži zafungovalo zpětné vzdutí a voda pod přehradou poněkud opadla. Povodně se podle Hodovského týkají hlavně Jevišovky. „Problémy jsou v celém koridoru mezi Rokytnou a Dyjí. Největší jsou na Jevišovce. Nějaké zaplavené domy jsou i na řece Miroslávce níže po toku Jevišovky. Povodňová vlna se projevuje pouze na řece Jevišovce a přítocích, které odvodňují její povodí. Nikde jinde tak vážná situace není. Preventivně odpouštíme vodní dílo Vranov a vodní dílo Nové Mlýny a doufáme, že jakmile tato epizoda na Jevišovce opadne, vytvoříme nějaký dílčí retenční prostor i na Jevišovicích a na Výrovicích, protože obě nádrže jdou přes přepad a bude třeba je trošku odpustit. Kvůli tomu, že chceme nějaký ten prostor vytvořit, opadání vody bude pozvolnější, ale bavíme se samozřejmě ne o třetím stupni povodňové aktivity, ale o neškodných odtocích, které udržíme v korytě,“ zdůraznil Jan Hodovský.

Také podle hejtmana Jihomoravského kraje je nejvíc postiženou oblastí Znojemsko. „Jako hejtman kraje jsem samozřejmě přijel na nejpostiženějším místo, konkrétně do Jevišovic. Bylo tady zasaženo asi dvacet domů, voda mezi tím klesla, ale není vyloučeno, že se odpoledne nebo večer ještě zvedne. Složky integrovaného záchranného systému se snaží maximálně ochránit majetek lidí, ale bohužel není příliš jak pomoci tomu, aby se voda rozlila tam, kde nezpůsobí škodu. Dají se postavit hráze z pytlů, dají se připravit čerpadla, aby pomohla až voda opadne, ale teď nezbývá než doufat, že se další deště této oblasti vyhnou, aby se to už nezhoršovalo. Podívám se samozřejmě do dalších obcí po toku Jevišovky a také do Dolních Věstonic, kde došlo k sesuvu svahu na kemp, který policie a hasičský záchranný sbor evakuovala. Podle informací, které mám tam nedošlo k obětem na životech. Tak je to alespoň po této stránce dobrá zpráva. Všichni budeme rádi, když se naplní předpovědí meteorologů, že za den za dva bude svítit sluníčko a užijeme si babího léta. Bohužel to, co musíme teď prožívat na Znojemsku a na Břeclavsku nikoho netěší. Nezbývá než přát si, aby se to obešlo bez úhony na životech bez poškození zdraví a poškození majetku, aby bylo co možná nejmenší,“ konstatoval při své návštěvě Jevišovic hejtman Michal Hašek.

Dramatickou noc ze soboty na neděli prožili také znojemští profesionální a blížkovičtí dobrovolní hasiči. Přivázáni na lanech za intenzivního deště čistili nejprve od bahna a klád ucpané stavidlo Stehlíkova rybníka, kde se začala voda přelévat přes hráz. Současně ji poškodil několikatunový masiv vody s bahnem a hráz se na jednom místě zčásti protrhla. Voda zatopila zahrady a začala se dostávat až ke sklepům a garážím sedmi rodinných domů. „Hasiči začali po protržení hráze pomalu postupně odpouštět vodu z celého rybníka tak, aby předešli jejímu protržení. Celou noc také čistili ucpané mostky Syrovického potoka, který se vlévá do Jevišovky tak, aby voda nikde nestála a netvořily se záplavy,“ informovala starostka Blížkovic Šárka Ježková. Voda z druhého odbahněného a opraveného Mácova rybníka již tolik škody nenadělala, poškodila jen jeden mostek. Intenzivní déšť zatopil v Blížkovicích řadu sklepů, vodovodních šachet a studní. Pod vodou byl tenisový kurt, dětské hřiště i silnice pod protrženým rybníkem.

Přetékající voda z rybníka zaplavila ve Ctidružicích hospodářské budovy pod ním. Dostala se i do studní a  hospodářských budov dvou domů za nádražím. Zatopila také sklepy bývalého mlýna, který je obýván. „Profesionální a dobrovolní hasiči z Moravských Budějovic spolu s místními a hasiči ze Šumné čistili a uvolňovali mostky u silnic, aby mohla voda plynule protékat a informovali občany, jak co mají udělat, aby jim voda nevnikla do domů,“ sdělila starostka Ctidružic Jarmila Kratochvílová.

Zlatem by na jaře vyvažovali Višňovští déšť na vyprahlá pole, který ale přišel nečekaně o tomto víkendu. V městysu od pátku do neděle napršelo rekordních 135 mm. Jen v noci ze soboty na neděli to bylo 72 mm. „Voda se nestačila vsáknout a tak ze zahrad stekla do sklepů rodinných domů v části městysu Rajčule. Ze sklepů dvou domů, kde dosahovala výšky až 70 centimetrů, ji odčerpali místní hasiči. Ostatní majitelé domů, kde hladina vody nebyla tak vysoko, si vodu odčerpali pomocí vlastních čerpadel,“ informoval místostarosta Višňové Pavel Havelka.

Velká řeka se v neděli odpoledne stala z Jevišovky také v Černíně, Výrovicích, Plavči, Tvořihrázi a na dalších místech. Dobrovolní hasiči zde spolu s majiteli nemovitostí naplňovali pytle s pískem a pomáhali z nich stavět bariéry před rodinnými domy.

Celou fotoreportáž z povodní najdete zde