Pozdrav a přání ke Dni dětí od protinožců

Austrálie se stala domovem pro řadu lidí, kteří dříve žili na Znojemsku a z různých důvodů se přestěhovali na jižní polokouli. Jak se jim tu žije, přibližuje dcera jednoho z nich Mila – Rose. Narodila se a bydlí v jednom z největších australských měst – Sydney, kde končí první třídu zdejší školy. „Jsem Australanka, ale i Češka. Můj tatínek se narodil ve Znojmě a maminka ve Zlíně. Jmenuji se Mila-Rose, ale naši mi říkají Miluška, protože doma mluvíme česky. Chodím do první třídy šestileté školy. Vyučování nám začíná až v 9 hodin dopoledne a končí ve 3 hodiny odpoledne. Do školy přicházíme v uniformě, ke které patří klobouk, s nímž musíme přijít na hlavě do školy a bez něj nesmíme jít ven, a černé uzavřené boty. Přezůvky ve škole nenosíme. Také nemáme aktovky, všechny učebnice zůstávají ve škole. Ve škole se vyučují předměty – angličtina, španělština, matematika, zeměpis, přírodopis, historie, fyzika, chemie, moderní teologie, umění, sport a další. Můžeme tu navštěvovat také zájmové kroužky jako je sborový zpěv, hra na hudební nástroje, tenis nebo balet. Já chodím do baletu, plavání a sborového zpěvu.   …….

Více se dočtete ve 22. číste tištěné podoby Znojemského týdne, který najdete na novinových stáncích.

Poznámka redakce: Pokud by některé z dětí chtělo odpovědět, prosíme o zaslání dopisu do redakce Znojemského týdne. Rádi jej předáme znojemské příbuzné školačky Mily-Rose, která jí dopis do Austrálie zašle.

Foto nahoře a dole: Miluška ve školní uniformě a baletu.    

Foto dole: Australské město Sydney kde dívenka s rodiči žije.

                                  

,