Pozvánky

Bude sraz mlékařů

ZNOJMO (rzt). V pátek 17.10. v 17.00 hodin se v Restauraci na České (naproti kostela) uskuteční sraz mlékářů. „Přijďte si zavzpomínat,“ vyzývají pořadatelé.

 

O Žítkovských bohyních i čarování

ZNOJMO (jm). Známý folklorista, spisovatel, novinář a autor knih Žítkovské bohyně a Žítkovské čarování Jiří Jilík ze Slovácka přijede na besedu do Znojma. Posluchačům bude vyprávět o mimořádných magických schopnostech kopanických žen, které žily nebo dodnes žijí ve vesnicích na úpatí Bílých Karpat. „Nahlédněte do skutečného života žákovských bohyň, které uměly pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál. Nahlédněte do dnes již zaniklého fenoménu, jehož kořeny sahají do pradávné minulosti,“ zvou pořadatelé na akci, která proběhne v konferenčním sále knihovny na Zámečnické ulici v úterý 7. 10. Začátek je v 17.00. Vstup je volný.

 

Mladí literáti mají opět příležitost

ZNOJMO (jm). Básničky, povídky, pohádky nemusí končit v šuplíku, mladí tvůrci mohou zkusit vydobýt literární ostruhy v soutěži s názvem Autorské čtení. Její desátý ročník nedávno vyhlásilo dětské oddělení znojemské Městské knihovny pro žáky základních a studenty středních a učňovských škol.

Práce budou rozděleny do pěti kategorií, zvlášť se hodnotí poezie a próza. Téma letošní soutěže je – Co přeješ svému městu. Rozsah každé práce byl stanoven maximálně na jednu stranu formátu A4. V první kategorii soutěží žáci druhých až čtvrtých tříd, do druhé kategorie jsou zařazení školáci z pátých a šestých ročníků, ve třetí jsou sedmáci, osmáci a deváťáci, čtvrtou kategorii tvoří práce středoškoláků a pátou kolektivní tvorba. Příspěvky označené jménem, příjmením, školou, třídou a věkem soutěžícího budou přijímány v Městské knihovně, Zámečnická 9 Znojmo a na všech odděleních a pobočkách knihovny do 2. března.

Slavnostní vyhodnocení proběhne v konferenčním sále knihovny na Zámečnické 25. března a 26. března příštího roku.

 

Spolu, zdravě a s chutí macešce

ZNOJMO (be). V rámci podpory zdravého životního stylu zvou v RC Maceška na workshop zdravého vaření, a to ve středu 8. 10. v 16.00 hodin. Účastníci obdrží kuchařku vydanou k této příležitosti. Další pozvánkou je opět workshop  tentokrát první pomoci při zástavě srdce – kardiopulmonální resuscitace. Bude zde praktické procvičování poskytnutí první pomoci na modelu dospělého a dítěte. Worschop bude ve čtvrtek  9.10. od 16.00 a vede jej Věra Burianová a Hana Pospíchalová. Během workshopu budou pracovnice VZP zájemcům měřit tlak a tuk.

 

Za pohádkami a hraním do knihovny

ZNOJMO (jm). Dětem, které nechodí do žádných kroužků, nabízí dětské oddělení knihovny na Zámečnické ulici ve Znojmě odpoledne plné her, vyprávění, čtení pohádek, malování i rukodělného tvoření pro radost. Zábavné odpoledne pro školáky připravilo dětské oddělení knihovny na pátek 10. 10. od 14.00 odpoledne.

 

V Suchohrdlech chystají bazar

SUCHOHRDLY U ZNOJMA  (be). KD Suchohrdly u Znojma se sobotu 11.10. od 14.00 promění v bazar dětského oblečení a hraček.  Pokud máte zájem , tak registrace prodávajících je SMS zprávou na tel.č. 604622098 nebo 777242166. I pro ostatní je občerstvení zajištěno.

 

Do Rakšic na Burčákobraní i festival dechovek

ZNOJMO (jm). Pátý ročník Burčákobraní a současně pátý ročník Přehlídky regionálních dechových hudeb pořádá moravskokrumlovský spolek Pospolu v Rakšicích. Přehlídka i ochutnávka burčáků začínají v sobotu 11. 10. v 9.00  na náměstí Svobody v Rakšicích a ve staré hospodě v této městské části Moravského Krumlova. Místní i přespolní srdečně zvou pořadatelé.