Pranostiky a svatí – sv. Amalberga (Amálie)

Ve čtvrtek 10. července slaví svůj svátek více než 43 000 nositelek jména Libuše a necelých 600 nositelek jména Amálie. Jméno Libuše má slovanský původ. Pochází ze slova „ljub“, které překládáme jako „libá“, „milá“, „milovaná“ nebo „příjemná“. Jeho domáckými podobami jsou např. Líba, Libka, Libuška, Libunka a Libuna. V zahraničí se můžeme setkat např. s tvarem Libuša, Libussa, Libusza, Ljubuša a Ljubov. Mezi jeho nositelky se řadí např. herečky Libuše Havelková a Libuše Šafránková. Jméno Amálie může být odvozeno z latinského „amare“ znamenajícího „milovaná“ nebo „milá“, ze staroněmeckého „amal“, které překládáme jako „pracovitá“, popř. může pocházet z indického jména Amal, což znamená „čistá“ nebo „ryzí“. Jeho domáckými podobami jsou např. Amálka, Málinka, Mála nebo Málka. V zahraničí se můžeme setkat např. s tvarem Amália, Amalia, Amalberga a Amalija. Jeho nositelkou je např. večerníčková víla Amálka. Církev si v tento den připomíná sv. Amalbergu z Gentu a sv. Amalbergu z Maubeuge. Sv. Amalberga z Gentu se narodila v 8. století v Belgii ve šlechtické rodině. O sňatek s ní usilovalo několik nápadníků. Ona se ale rozhodla žít pro Boha a všechny nabídky ke sňatku odmítala. Dokázala se rovněž ubránit, synu krále Pipina, který se ji pokusil unést. Brzy poté vstoupila do kláštera. Jako datum její smrti je uváděn rok 772. Pochována byla v belgickém Münsterbilsenu a v roce 870 byly její ostatky přeneseny do kostela sv. Petra v Gentu. Je patronkou rolníků a námořníků a lidé ji dále vzývají při ztroskotání, bolestech v rukou a proti vzniku škod na sklizni. Sv. Amalberga z Maubeuge se narodila v 7. století v belgickém Brabantu. Po smrti svého manžela, který byl lotrinským vévodou, vstoupila do kláštera Maubeuge. Zde také kolem roku 690 zemřela. Dalšími, koho si církev v tento den připomíná, jsou mučedník Alexandr s bratřími, misionář a řeholník řádu Misionářští obláti Neposkvrněné jménem Antonín Kowalczyk, františkánský kněz, řeholník a mučedník Engelbert Kolland, biskup a misionář Etto, králové a mučedníci jménem Knud Dánský, Erich Švédský a Olaf Norský, benediktinský opat Landfried a františkánský provinciál Pacifik z Marky.

Pranostiky:

  • Déšť na Sedm bratří potrvá sedm dnů
  • Neprší-li na Sedm bratří, pak jsou suché žně