Pranostiky a svatí – sv. Mořic

Dnes, tj. v pondělí 22. záři slaví svůj svátek necelých 5 000 nositelek jména Darina. Jméno Darina může být jihoslovanského původu a vykládáme si je jako „dar“, nebo dáreček, nebo se jedná o alternativu jména Darie, Darja. V tomto případě bychom si je mohli vykládat jako „držitelka dobra“ nebo „nositelka dobra“. Podle dalšího výkladu může být toto jméno spojeno se slovem „dara“ pocházejícího z khmerštiny a znamená „hvězda“.

Více se dočtete zde